Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ส่งผลงานนิสิตดีเด่น ยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2559
  • พุทธสมาคมเยาวชน60
  • เอกสารทุนการศึกษาปี2560
  • ร้านศ
ติดตามข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่นี่ <Click>    Login     NU Mail   NU Live Mail Search
 
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต-ครั้งที่-1-ประจำปีงบประมาณ-2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559
จำนวนเนื้อหา : 3 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
ระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
คู่มือนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืม(กยศ.)
คู่มือวินัยนิสิต ฉบับการ์ตูน
คู่มือวินัยยนิสิต สองภาษา NU STUDENT DISCIPLINE
Activity Transcript
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิตมน.
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต
ศูนย์ประสานงานหอพักเอกชน
บริการนักศึกษาวิชาทหารและคัดเลือกพลฯ
คู่มือวินัยนิสิตสำหรับบุคลากร
กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
หนังสือน่าอ่านจากห้องสมุดอาชีพ ศูนย์แนะแนวฯ
จำนวนเนื้อหา : 31 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม

 
 
:: ข่าวบริการหางานภาครัฐ :: ข่าวการศึกษา
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Online : 1 คน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1210-6 โทรสาร 0-5596-1223