Profile image


Activity

การประชุมคณะกรรมการดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 1

ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปีที่ 3

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2

การประชุมพิจารณาจัดส่งทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

ชื่นชม เด็กดีมีความสามารถ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีเปิด NU CANTEEN ศูนย์อาหารแห่งใหม่

สารจากอธิการบดี ม.นเรศวรถึงผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ [Full HD]

ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ

ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ การแสดงของศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ ชุดการแสดงเอกลักษณ์พื้นบ้าน (คณะลูกแม่ปิง)

คลิปวีดีโอรณรงค์สวมหมวคนิรภัย 100 %

โครงการสอนเสริมทักษะการสอบ ภาค ก ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ทีม “นเรศวร” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโดรน

ขอแสดงความยินดีกับลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 นายวรพล นันสุ

ขอแสดงความยินดีนายวรพล นันสุ นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวชุติมันต์ พิสิษฐ์ธนาดุล

นิสิต มน.คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Startup Thailand League ในงาน Startup Thailand ภาคตะวันออก

เด็กดีมอนอ คว้ารางวัลความประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญน้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ที่มีความสามารถในการใช้งาน MS Word / Excel / Power Point

โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิต

บริการตรวจสุขภาพช่องปากเนื่องในวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 จากโรงพยาบาลทันตกรรม มน.

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

การประกวดค้นหา สุดยอดนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่ ส่งผลงานได้แล้ววันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์