Activity Student NU.

สัมภาษณ์นิสิตทุนการศึกษา (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในฯ ปี 60 และกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36

ผู้ชนะการประกวดร้องเพลง NU Voice ให้สัมภาษณ์รายการ “สองแควยามเช้า”

ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

“โครงการซึมซับเพื่อเพื่อนหญิง”

“ดาว-เดือน มอนอ 59″ เปิดตัวสัมภาษณ์สื่อ สองแควยามเช้า

นศท.มน.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี 'อาสาสมัครรักประเทศไทย'

สัมภาษณ์รายการสองแควยามเช้ากับโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

Scoop ตัวอย่างการสัมภาษณ์งานแบบจำลองสถานการณ์

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ วง PK9 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

เจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาและนักศึกษาพิการที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ

บึนทึกการแสดงสด POWER CHEER 2016 'สมพระนาม นเรศวร ทรงศักดิ์สิทธิ์

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.คิดค้น “เสื้อเกราะคอมโพสิตกันกระสุน” (Bulletproof Composite Vest)

แสดงความยินดีกับ นายศรรักษ์ ป้อมคำ และนายสธน สัมฤทธิ์ นิสิตมน.

ขอแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนายวรพล นันสุ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีนิสิตมอนอ เข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ 'GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม'

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประชันเพลงแหล่ ในช่วงคุณพระประชัน รายการคุณพระช่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์