Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  

 NU Mail | NU Live Mail

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Online : 1 คน
 
NU LIFE ฉบับที่ 149
...
ติดตามอ่านทุกเลมได้ที่
  
         
 

โครงการร้านศูนย์บาท

 
 
         ข่าวย้อนหลัง NEWS UPDATE
โครงการร้านศูนย์บาท..
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกั..
โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 19..
ตชด.31 พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมนิสิตทุนพระราชานุเคราะห์ ..
มอบกล่องเครื่องดื่มให้มูลนิธิ เพื่อน พึง(ภาฯ) ยามยาก..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาด้านกิจการนิสิตสู..
การจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญั..
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิต..
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559..
ปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ..
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาม.นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1..
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อขอรับรางวัล..
โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง “job Fair 2016” ..
ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 5 ตอน “ลูกทุ่ง..
การประชุมจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ..
ติดตามภาพปี2558
ติดตามภาพข่าวปี 2559
 
ระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต .
คู่มือนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืม.
คู่มือวินัยนิสิต ฉบับการ์ตูน.
คู่มือวินัยยนิสิต สองภาษา NU S.
Activity Transcript.
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิตมน.
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต.
ศูนย์ประสานงานหอพักเอกชน.
บริการนักศึกษาวิชาทหารและคัดเล.
คู่มือวินัยนิสิตสำหรับบุคลากร.
กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภ.
หนังสือน่าอ่านจากห้องสมุดอาชีพ.
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.
แบบประเมินและแสดงผลงาน บุคลากร.
Foreign Student Office.
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1210-6 Fax 0-5596-1223