Activity Student NU.

“กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” กิจกรรมดีๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต มน.

อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ สร้างทักษะให้ผู้ใกล้ชิดดูแลได้อย่างถูกต้อง

ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้ มน. “มงคลประพฤติ”

ประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ

ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ การแสดงของศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ ชุดการแสดงเอกลักษณ์พื้นบ้าน (คณะลูกแม่ปิง)

คลิปวีดีโอรณรงค์สวมหมวคนิรภัย 100 %

โครงการสอนเสริมทักษะการสอบ ภาค ก ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นศท.มน.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี 'อาสาสมัครรักประเทศไทย'

สัมภาษณ์รายการสองแควยามเช้ากับโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

เด็ก มน. สุดเจ๋ง คว้าคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทั่วประเทศโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปี 2

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.คิดค้น “เสื้อเกราะคอมโพสิตกันกระสุน” (Bulletproof Composite Vest)

แสดงความยินดีกับ นายศรรักษ์ ป้อมคำ และนายสธน สัมฤทธิ์ นิสิตมน.

ขอแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนายวรพล นันสุ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีนิสิตมอนอ เข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ 'GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม'

ข่าวประชาสัมพันธ์