Profile image


Activity

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง”

รองอธิการบดี มน. ให้โอวาทแก่นิสิตทุนการศึกษาทุนพระราชทานฯ

การตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตผู้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2560”

สองแควยามเช้า สัมภาษณ์น้องวิว วรพล นันสุ เจ้าของรางวัลเยาวชนต้นแบบ

ชาวพิษณุโลก และ นิสิต ม.นเรศวร ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Power Cheer 2017 l 10 กันยายน 2560

สารจากอธิการบดี ม.นเรศวรถึงผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ [Full HD]

ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภิสรา รุ่งศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้น “Short Film-Shortcuts”

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลเยาวชนต้นแบบ น้องวิว นายวรพล นันสุ ด้วยนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตรางวัลพระราชทาน

แสดงความยินดีกับนิสิตม.นเรศวร เข้ารับรางวัลเยาวชนคนเก่ง เยาวชนดีเด่น

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสุดเจ๋งคว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน YTSA 2017

ร่วมประกวดหนังสั้น สคบ.

ขอเชิญร่วมประกวด "ร่วมต้านโกง"

โครงการนักศึกษาฝึกงาน Chang Junior ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมประกวด "ลมหายใจไร้มลทิน"

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล โครงการ U Power Digital idea Challenge Season 2 ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ขอเชิญนิสิต เข้าร่วมประกวดสร้างคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษา 120,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์