Activity Student NU.

ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา - แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 6

โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 แถลงนโยบายพรรค

สัมภาษณ์รายการ "บอกข่าวเล่าเรื่อง" NBT ช่อง 11

โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต

สัมภาษณ์รายการสองแควยามเช้ากับโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

Scoop ตัวอย่างการสัมภาษณ์งานแบบจำลองสถานการณ์

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ วง PK9 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

เจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาและนักศึกษาพิการที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ

บึนทึกการแสดงสด POWER CHEER 2016 'สมพระนาม นเรศวร ทรงศักดิ์สิทธิ์

สัมภาษณ์ร้านค้าศูนย์บาท มหาวิทยาลัยนเรศวร

แสดงความยินดีกับ นายศรรักษ์ ป้อมคำ และนายสธน สัมฤทธิ์ นิสิตมน.

ขอแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนายวรพล นันสุ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีนิสิตมอนอ เข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ 'GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม'

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประชันเพลงแหล่ ในช่วงคุณพระประชัน รายการคุณพระช่วย

“ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” (Mini Quad Copter) และ ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” (Quad Rotor)

ข่าวประชาสัมพันธฺ์