นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จำนวน 2 คน คือ นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และนายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร จาก นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
70375240_1355022264672237_3685430167326425088_n 70434957_2466583393420594_8065104388886102016_n 71091681_1006299189716900_5480316709929746432_n 71207698_2833968049966654_4282934034587189248_n jquery lightbox railsby VisualLightBox.com v6.1