ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กองกิจการนิสิต ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันระดมความคิดและตกลงร่วมกันในการจัดที่นั่งและรายบัณฑิตให้ได้ตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
TAH_0005 TAH_0007 TAH_0008 TAH_0010 TAH_0012 TAH_0013 TAH_0015 TAH_0016 TAH_0018 TAH_0029 TAH_0030 TAH_0037 TAH_0039 TAH_0041 TAH_0042 TAH_0043 TAH_0044 TAH_0046 TAH_0047 TAH_0048 TAH_0051 TAH_0053 TAH_0054 TAH_0055 TAH_0057 TAH_0058 TAH_0059 TAH_0062 TAH_0066 TAH_0074 TAH_0079 TAH_0080 TAH_0095 jquery lightbox railsby VisualLightBox.com v6.1