มอบทุนการศึกษา มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติต้อนรับ คุณบัวสอน มีนาพันธ์ รองประธานมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้แทนสถาบันการศึกษาเนื่องในโอกาสพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และนักเรียนจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล และโรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 18 ทุน ณ ห้องเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0031 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0055 DSC_0058 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0123 DSC_0125 DSC_0126 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0135 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0158 DSC_0160 DSC_0163 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0183 DSC_0184 DSC_0187 DSC_0189 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0199 DSC_0201 DSC_0203 DSC_0205 DSC_0209 DSC_0211 jquery lightbox railsby VisualLightBox.com v6.1