Profile image

ร่วมประชุมหารือเตรียมงานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันพุธพิษณุโลก ครั้งที่ 1

ประกาศงดจัดกิจกรรม สอบกลางภาค

กำหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร

NU_Talks ครั้งแรก

โครงการมอนอโอเวอร์ฮีท Mornor Over Heat

กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 24 อโศกเกมส์

นิสิต ม.นเรศวร คว้า 3 รางวัล YTSA 2017 เตรียมลัดฟ้าร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประเทศเยอรมนี

[ประมวลภาพ] โครงการ Power Cheer 2017

โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับแกนนำนิสิต (จิตอาสาพี่เลี้ยงก้านกล้วย)

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมการดำเนินงานตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ ม.นเรศวร

โครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2560 และพิธีมอบเกียรติบัตร

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ลงพื้นที่ประสานงานการจัดตั้งชมรมนิสิตเก่า มน.

การประชุมคณะกรรมการดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 1

ขอเชิญน้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ที่มีความสามารถในการใช้งาน MS Word / Excel / Power Point

ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปีที่ 3

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2

การประชุมพิจารณาจัดส่งทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

ชื่นชม เด็กดีมีความสามารถ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีม “นเรศวร” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโดรน

ขอแสดงความยินดีกับลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 นายวรพล นันสุ

ร่วมประชุมหารือเตรียมงานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันพุธพิษณุโลก ครั้งที่ 1
ประกาศงดจัดกิจกรรม สอบกลางภาค
กำหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร
NU_Talks ครั้งแรก
โครงการมอนอโอเวอร์ฮีท Mornor Over Heat
กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 24 อโศกเกมส์
นิสิต ม.นเรศวร คว้า 3 รางวัล YTSA 2017 เตรียมลัดฟ้าร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประเทศเยอรมนี
[ประมวลภาพ] โครงการ Power Cheer 2017
โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับแกนนำนิสิต (จิตอาสาพี่เลี้ยงก้านกล้วย)
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประชุมการดำเนินงานตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ ม.นเรศวร
โครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2560 และพิธีมอบเกียรติบัตร
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ลงพื้นที่ประสานงานการจัดตั้งชมรมนิสิตเก่า มน.
การประชุมคณะกรรมการดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 1
ขอเชิญน้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ที่มีความสามารถในการใช้งาน MS Word / Excel / Power Point
ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปีที่ 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2
การประชุมพิจารณาจัดส่งทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
ชื่นชม เด็กดีมีความสามารถ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีม “นเรศวร” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโดรน
ขอแสดงความยินดีกับลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 นายวรพล นันสุ
พิธีเปิด NU CANTEEN ศูนย์อาหารแห่งใหม่