Profile image


พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ ประจาปีการศึกษา 2560

โครงการประชุมจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลเยาวชนต้นแบบ น้องวิว นายวรพล นันสุ ด้วยนะครับ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่วประเทศไทย ครั้ง 45 รอบคัดเลือก

เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตรางวัลพระราชทาน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

[ประมวลภาพ] NU Freshmen Night 2017

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

ประมวลภาพงานลอยกระทง ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิ THE SET FOUNDATION

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้โอวาทนักกีฬา มน. เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

นายวรพล นันสุ นิสิต มน.คว้ารางวัล “คนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ 9”

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม

อธิการบดี มน.ตรวจเยี่ยมบรรยากาศการทำงานกองกิจการนิสิต

ประมวลภาพพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย

โครงการนักศึกษาฝึกงาน Chang Junior ประจำปี 2561

ทีมหมากล้อม ม.นเรศวร คว้า 2 รางวัลในศึกหมากล้อมอุดมศึกษาชิงแชมป์ภาคเหนือ

จัดกิจกรรม “ข้าวของราชัน 9 ตันเพื่อคนไทย”

ส่งมอบกล่องนม"หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"

ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในใจลูกนเรศตราบนิรันดร์

กิจกรรมสร้างบ้านและส่งมอบบ้านหลังใหม่ จาก“ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา”

มน.ส่งทัพนักกีฬาเปตองร่วมรายการแข่งขันเปตองมหากุศล

พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา
โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลเยาวชนต้นแบบ น้องวิว นายวรพล นันสุ ด้วยนะครับ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่วประเทศไทย ครั้ง 45 รอบคัดเลือก
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพฯ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตรางวัลพระราชทาน
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
[ประมวลภาพ] NU Freshmen Night 2017
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
ประมวลภาพงานลอยกระทง ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มอบทุนการศึกษา มูลนิธิ THE SET FOUNDATION
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้โอวาทนักกีฬา มน. เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45
นายวรพล นันสุ นิสิต มน.คว้ารางวัล “คนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ 9”
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
อธิการบดี มน.ตรวจเยี่ยมบรรยากาศการทำงานกองกิจการนิสิต
ประมวลภาพพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย
โครงการนักศึกษาฝึกงาน Chang Junior ประจำปี 2561
ทีมหมากล้อม ม.นเรศวร คว้า 2 รางวัลในศึกหมากล้อมอุดมศึกษาชิงแชมป์ภาคเหนือ
จัดกิจกรรม “ข้าวของราชัน 9 ตันเพื่อคนไทย”
ส่งมอบกล่องนม"หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"
ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในใจลูกนเรศตราบนิรันดร์
กิจกรรมสร้างบ้านและส่งมอบบ้านหลังใหม่ จาก“ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา”
มน.ส่งทัพนักกีฬาเปตองร่วมรายการแข่งขันเปตองมหากุศล
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ THE SET FOUNDATION