Profile image


Clip Activity

แนะนำกองกิจการนิสิต

สัมภาษณ์สด ผู้บริหาร มน.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

Job Fair 2019 : มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประมวลภาพ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 2561

บันทึกการแสดงสด ลูกทุ่งไม่มีแดด

"สืบสานศิลป์ถิ่นนเรศวร"

การบรรยายโครงการชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดำริ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต

โครงการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สองแควยามเช้า สัมภาษณ์น้องวิว วรพล นันสุ เจ้าของรางวัลเยาวชนต้นแบบ

ชาวพิษณุโลก และ นิสิต ม.นเรศวร ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Power Cheer 2017 l 10 กันยายน 2560

สารจากอธิการบดี ม.นเรศวรถึงผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ [Full HD]

ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ

ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ การแสดงของศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ ชุดการแสดงเอกลักษณ์พื้นบ้าน (คณะลูกแม่ปิง)

คลิปวีดีโอรณรงค์สวมหมวคนิรภัย 100 %

โครงการสอนเสริมทักษะการสอบ ภาค ก ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นศท.มน.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี 'อาสาสมัครรักประเทศไทย'

สัมภาษณ์รายการสองแควยามเช้ากับโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

Scoop ตัวอย่างการสัมภาษณ์งานแบบจำลองสถานการณ์

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ วง PK9 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

เจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาและนักศึกษาพิการที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ

บึนทึกการแสดงสด POWER CHEER 2016 'สมพระนาม นเรศวร ทรงศักดิ์สิทธิ์

สัมภาษณ์ร้านค้าศูนย์บาท มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัมภาษณ์นิสิตคนเก่ง มอนอ รายการสองแควยามเช้า MSS พิษณุโลก ตอนที่ 2

สัมภาษณ์นิสิตคนเก่ง มอนอ รายการสองแควยามเช้า MSS พิษณุโลก ตอนที่ 1

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอน 'เทิดพระคุณนบบูชาพระทรงธรรม์'

ประมวลภาพ โครงการ Beginning Camp #15 'ณที่นี้แหล่งหล้านเรศวร'

จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ดูแลนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับสมบูรณ์)

จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ดูแลนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตัวอย่างสั้น)

คุณธรรมข้อที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง

คุณธรรมข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจใฝ่ต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา

คุณธรรมข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณธรรมข้อที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณธรรมข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

คุณธรรมข้อที่ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

คุณธรรมข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผิ่อแผ่ และแบ่งปัน

คุณธรรมข้อที่ 5 การรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันงดงาม

คุณธรรมข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

คุณธรรมข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์

คุณธรรมข้อที่ 2 ซื้อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

คุณธรรมข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบีนหลักของชาติในปัจจุบัน

OH MY GO(O)DNESS

รามายณะอาเซียน ฉลองครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนังสือน่าอ่าน มองมอ แบบ มน มน

แข่งขันสุนทรพจน์ไทย-อังกฤษ

หนังสั้น

“หนังสั้น สำนึกยาว” Oh My Go(o)dness

MV ดอกเสลา เพลงประจำมหาวิทยาลัยนเเรศวร

ผลการประกวด วิดีโอคลิป MorNor Only ที่นี่มีแต่ความสุข รางวัลชมเชย

ผลการประกวด วิดีโอคลิป MorNor Only ที่นี่มีแต่ความสุข รางวัลชมเชย

ผลการประกวด วิดีโอคลิป MorNor Only ที่นี่มีแต่ความสุข รองชนะเลิศอับดับที่ 2

ผลการประกวดคลิปวิดีโอ Mornor Only ที่นี่มีแต่ความสุข รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลการประกวดคลิปวิดีโอ MorNor Only ที่นี่มีแต่ความสุข รางวัลชนะเลิศ

ประกวด TO Be Number One Idol รอบกรุงเทพและปริมณฑล

เหตุผล...ที่ปลายลมหายใจ

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014

ทีม Highls Dss NU.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นตัวแทนภาคเหนือสู่การแข่งขันระดับประเ­ทศ

วิดีทัศน์การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

WeSaWeZa [บุกกองถ่ายแฟชั่น ดาว - เดือน NU Life]

เกาะติด Activity [ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 5]

เกาะติดActivity เปิดโลกกิจกรรม2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร [SA News]

มาแล้ว เกาะติด Activity เทป Freshly Night

มวลนิสิตอาสาเตือนภัย ตอนที่ 3 เรื่องเหตุจักรยานหาย

We SA We Sa 28 08 2013 HD New (เกาะติด Ativity)

SA News [ เกาะติด Activity ]

มวลนิสิตอาสาเตือนภัย ตอนที่ 2 เรื่องการกระชากกระเป๋ารอบบริเวณ ม.นเรศวร

มาแว๊ว ตอนสองของรายการ Sa News เกาะติด Activity Begining Camp # 12 Day 02

รายการ SA News ช่วงเกาะติด Activity Begining Camp # 12

มวลนิสิตอาสาเตือนภัย

NO DRUG ME CONTEST

โครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Move World Together เคลื่อนโลกไปด้วยกัน

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนให้กู้ยืม้เพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

โครงการอบรมการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตลาดงานคุณภาพ สานฝันสู่อาชีพ 2013

การเลือกตั้งผู้นำนิสิตในระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

แถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ

สัมภาษณ์ ซุปตาร์ มอนอ ในรายการสองแควยามเช้า ช่วงศุกร์ลั๊นลา ทาง Mss เคเบิ้ลทีวี

โครงการการสร้างเสริมสุขภาพจิตใจนิสิต เพื่อเเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2,600 แห่งการตรัสรู้ธรรม

เพลงคิดถึงมอนอ แต่ง ร้องโดย เ้ฉลิมชัย ไกลทุกข์

การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ช่วงหลังวิ่งเสริจ

ท้องไม่พร้อม ป้องกันได้

ไม่ประมาท ไม่พลาด ไม่ท้อง

ท้องไม่พร้อมป้องกันได้ 1-3

NU Freshy Night (Part 2)

NU Freshy Night (Part 1)

สปิริตเชียร์ 2555 คณะเภสัชศาสตร์

บูม ม.นเรศวร Power Cheer'55

spirit Cheer '55 Agi NU

Soc NU's Spirit Cheer สปิริตเชียร์สังคมศาสตร์2555 720p

Spirit Cheer คณะวิศวกรรมศาสตร์ 55 @ NU

สปิริตมนุษยศาสตร์ มอนอ '55

สปิริตเชียร์ 2555 คณะแพทยศาสตร์

สปิริตเชียร์ 2555 สหเวชศาสตร์

สปิริตเชียร์ 2555 วิทยาศาสตร์

สปิริตเชียร์ 2555 MIS NU 1และ 2

ประมวลภาพผู้เข้าประกวดดาวเดือน

Beginning Camp วัน2-3 #55 Unique Code

สัมภาษณ์พิเศษรับน้อง

Pre-Beginning Camp ปีการศึกษา 2555

AF ปฏิบัติการล่าฝัน @ Naresuan University

ตรวจสถานบันเทิงรอบมน.

ชีวิตจริงยิ่งละคร - ดวงใจของแม่

โรงเรียนเมืองคง

โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์

โรงเรียนประทาย

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

โรงเรียนสี่คิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม วงที่ 1 ประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 4

เทปสัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ออกอากาศรายการเคเบิ้ลทีวี mss ในรายการ สองแควยามเช้า

สัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในรายการแขกรับเชิญ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต Job Expo/ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร

สัมภาษณ์รองฯฝ่ายกิจการนิสิตฯ เรื่องการเลือกตั้งผู้นำนิสิตมน.

ขั้นตอนการเลือกตั้่งผู้นำนิสิตระบบออนไลน์

แสดงงานปีใหม่ มน.

ช่วยน้ำท่วมท่าช้าง พรหมพิราม

ประสานสื่่อช่วยเหลือน้ำท่วม2

ประสานสื่อออกข่าวช่วยน้ำท่วม

กิจกรรมยามว่างสร้างรายได้เสริม ตอนอบรมการแต่งหน้า 3

กิจกรรมยามว่างสร้างรายได้เสริม ตอนอบรมการแต่งหน้า 2

กิจกรรมยามว่างสร้างรายได้เสริม ตอนอบรมการแต่งหน้า 1

ภาคต่อ กองกิจฯตั้งด่านตรวจหมวกกันน็อค ก่อนตุลาเจอจับปรับจริง

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ 12

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ 10

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ 9

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ 8

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ 7

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ 6

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ 5

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ 4

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ3

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ2

เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ1

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 10

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 9

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 8

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 7

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 6

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 5

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 4

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 3

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 2

ทูตความดีแห่งประเทศไทย D-Ambassador ตอนที่ 1

ท้องไม่พร้อมป้องกันได้

วัยรุ่นคิดจะรักต้องรู้จักป้องกัน

ไม่ประมาท ไม่พลาด ไม่ท้อง

วิดีโอการประกวด 'ทางที่เลือก'

กองกิจฯ ตั้งด่าน "เตือน" ผู้ใช้รถสวมหมวกนิรภัย

ละครเวที เรื่อง 'ครู' ตอนที่ 5

ละครเวที เรื่อง 'ครู' ตอนที่ 4

ละครเวที เรื่อง 'ครู' ตอนที่ 3

ละครเวที เรื่อง 'ครู' ตอนที่ 2

ละครเวที เรื่อง 'ครู' ตอนที่ 1

ทีมแสดงละครเวที 'ครู'

กิจกรรมยามว่างสร้างเสริมรายได้ ตอนกรอบวิทย์ ตอนที่ 6

กิจกรรมยามว่างสร้างเสริมรายได้ ตอนกรอบวิทย์ ตอนที่ 5

กิจกรรมยามว่างสร้างเสริมรายได้ ตอนกรอบวิทย์ ตอนที่ 4

กิจกรรมยามว่างสร้างเสริมรายได้ ตอนกรอบวิทย์ ตอนที่3

กิจกรรมยามว่างสร้างเสริมรายได้ ตอนกรอบวิทย์ ตอนที่2

กิจกรรมยามว่างสร้างเสริมรายได้ ตอนกรอบวิทย์ ตอนที่1

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทาแสด

วิดิทัศน์คืนสู่เหย้า Once