Profile image


นิสิตดีเด่น ยอดเยี่ยม

นิสิต มน.ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

2 เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

1 เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เยาวสตรีไทยดีเด่น 2562

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร แสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิคคณะศึกษาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลพระราชทาน กับนิสิตรางวัลพระราชทาน มน.

รับพระราชทานรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

รับโล่ เกียรติบัตร และเข็มเกียรติคุณ รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี2561

ประกาศเชิดชูเกียรติที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม นิสิตสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561

การสรรหา 'การสรรหากุลบุตรและกุลธิดา'

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณชา นครคำ (ใบเตย)“ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความยินดีนิสิตเภสัชฯ #คว้ารางวัลชมเชย

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภิสรา รุ่งศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้น “Short Film-Shortcuts”

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลเยาวชนต้นแบบ น้องวิว นายวรพล นันสุ ด้วยนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตรางวัลพระราชทาน

แสดงความยินดีกับนิสิตม.นเรศวร เข้ารับรางวัลเยาวชนคนเก่ง เยาวชนดีเด่น

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสุดเจ๋งคว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน YTSA 2017

นิสิต ม.นเรศวร คว้า 3 รางวัล YTSA 2017 เตรียมลัดฟ้าร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประเทศเยอรมนี

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีม “นเรศวร” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโดรน

ขอแสดงความยินดีกับลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 นายวรพล นันสุ

ขอแสดงความยินดีนายวรพล นันสุ นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวชุติมันต์ พิสิษฐ์ธนาดุล

นิสิต มน.คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Startup Thailand League ในงาน Startup Thailand ภาคตะวันออก

เด็กดีมอนอ คว้ารางวัลความประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิสิต มอนอ สู่เวทีระดับประเทศ “เวทีเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ”

เด็ก มน. สุดเจ๋ง คว้าคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทั่วประเทศโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปี 2

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.คิดค้น “เสื้อเกราะคอมโพสิตกันกระสุน” (Bulletproof Composite Vest)

แสดงความยินดีกับ นายศรรักษ์ ป้อมคำ และนายสธน สัมฤทธิ์ นิสิตมน.

ขอแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนายวรพล นันสุ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีนิสิตมอนอ เข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ 'GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม'

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประชันเพลงแหล่ ในช่วงคุณพระประชัน รายการคุณพระช่วย

“ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” (Mini Quad Copter) และ ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” (Quad Rotor)

เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2559

รับพระราชทานรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตรางวัลพระราชทาน

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันอากาศยาน ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนบัตร ใจอินทร์

นิสิตทุนจิตอาสา คว้ารางวัลยอดเยี่ยมโครงการ U Project ปี 2

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวณัฏฐธิดา มูลแก้ว

นายอนุพงษ์ คงศา นิสิตภาควิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ซึ่งลงแข่งขันถ่ายภาพเอกซเรย์ ประเภท Individual ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ยกย่องนิสิตทำความดี เก็บกระเป๋าสตางค์ได้นำส่งคืน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในการตอบปัญหาธรรมะ ระดับอุดมศึกษา

รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯประเภทองค์กรเยาวชนดีเด่นงานยาเสพติด

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

เภสัชกร ม.นเรศวร คว้าแชมป์ 2 รางวัล 'หมอยา talent' ครั้งที่ 4

นิสิต คณะสถาปัตย์ ฯ ม.นเรศวร เจ๋ง คว้า Popular Vote บนเวที ADDA Design Contest

Google Cloud Developer Challenge 2013

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ชนะการประกวดสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมโชติ รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

แสดงความยินดีกับ นายเมธี ฉัตรทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับรางวัลรองชนะเลิศ

แสดงความยินดีกับนายพณิชย์ ศักดิ์ศรีพานิชย์ รางวัลชมเชยกระทรวงศึกษาธิการ จากโครงการรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ น้องเชาว์เนตร ชื่นจิตร นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก

นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก “Future Park Young Designer Contest 2013

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคนเก่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาปัตย์’มน. เจ๋งคว้า 1 ใน 10 Animator ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ผลงานสารคดีข่าว กิจกรรมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ปาล์ม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเทพบุตรสงกรานต์ งานสงกรานต์

นิสิต ม.นเรศวร คว้าทุนวิจัย “นำรำข้าวไทย สู่เวทีโลก”

มน. เจ๋ง...อ๊ะ เผยโฉมเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอก มุ่งลดต้นทุนให้ชาวนาไทย

เปิดตัวทีมสร้างแอพฯ รุ่นใหม่ ตอกย้ำมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

มน.ไอเดียเจ๋งคิดเครื่องตรวจโรคสมองขาดเลือด

โครงการเยาวชนคิดดีทำดีครอบครัวข่าว 3 ชื่อโครงการ "อนุรักษ์ร่วมใจห่วงใยต่อชุมชน ครั้งที่1"

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 คน

“มวลนิสิตอาสา”จากการประกวดโครงการเยาวชนคิดดีทำดีครอบครัวข่าว 3

“ชุมชนรวมใจเทิดไท้ 84 ปี เพื่อหนูน้อยฟันดี ตามวิถีพ่อหลวงไทย”

นางสาวจันทิมา คำภีระ รางวัลเด็กดีและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ประเภทโล่เกียรติคุณ

นางสาวศศิปภา แพ่งคอลสาร ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol

นายณัฐพงศ์ คำดิษฐ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ แฟนพันธ์แท้พุทธประวัติ

นายพันธุ์ยุทธ น้อยพินิจ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรม ระดับอุดมศึกษา

นางสาวสุภัทรชิยา ศรีชู รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นายสิทธิชัย เรืองขำ รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นายกรวิทย์ ฟักคง รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นายพันธ์ยุทธ น้อยพินิจ รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นายสาโรจน์ อินทร์โคกสูง รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นายณัฐนันท์ ชิตสูงเนิน รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นายมานิต อินธิราช รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นางสาวนิตยา สิทธิวะ รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นางสาวปรีชญา แก้วสุวรรณ์ รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นางสาววชิราภรณ์ จิตพยัค รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นางสาวสุนันท์ ธาติ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนิสิต 50360364