Profile image

Activity

ร่วมประชุมหารือเตรียมงานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันพุธพิษณุโลก ครั้งที่ 1

โครงการมอนอโอเวอร์ฮีท Mornor Over Heat

กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 24 อโศกเกมส์

[ประมวลภาพ] โครงการ Power Cheer 2017

โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับแกนนำนิสิต (จิตอาสาพี่เลี้ยงก้านกล้วย)

Power Cheer 2017 l 10 กันยายน 2560

สารจากอธิการบดี ม.นเรศวรถึงผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ [Full HD]

ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ

ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ การแสดงของศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ ชุดการแสดงเอกลักษณ์พื้นบ้าน (คณะลูกแม่ปิง)

คลิปวีดีโอรณรงค์สวมหมวคนิรภัย 100 %

นิสิต ม.นเรศวร คว้า 3 รางวัล YTSA 2017 เตรียมลัดฟ้าร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประเทศเยอรมนี

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีม “นเรศวร” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโดรน

ขอแสดงความยินดีกับลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 นายวรพล นันสุ

ขอแสดงความยินดีนายวรพล นันสุ นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวชุติมันต์ พิสิษฐ์ธนาดุล

ประกาศงดจัดกิจกรรม สอบกลางภาค

กำหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร

NU_Talks ครั้งแรก

ขอเชิญน้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ที่มีความสามารถในการใช้งาน MS Word / Excel / Power Point

โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิต

บริการตรวจสุขภาพช่องปากเนื่องในวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 จากโรงพยาบาลทันตกรรม มน.

ข่าวประชาสัมพันธ์