Profile image


ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2560

พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ ประจาปีการศึกษา 2560

โครงการประชุมจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

กีฬามหาวิทยาลัยแห่วประเทศไทย ครั้ง 45 รอบคัดเลือก

เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพฯ

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

[ประมวลภาพ] NU Freshmen Night 2017

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

ประมวลภาพงานลอยกระทง ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิ THE SET FOUNDATION

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้โอวาทนักกีฬา มน. เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

นายวรพล นันสุ นิสิต มน.คว้ารางวัล “คนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ 9”

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม

อธิการบดี มน.ตรวจเยี่ยมบรรยากาศการทำงานกองกิจการนิสิต

ประมวลภาพพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย

ทีมหมากล้อม ม.นเรศวร คว้า 2 รางวัลในศึกหมากล้อมอุดมศึกษาชิงแชมป์ภาคเหนือ

จัดกิจกรรม “ข้าวของราชัน 9 ตันเพื่อคนไทย”

ส่งมอบกล่องนม"หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2559

ส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยประขุม จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มน.

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เตรียมความพร้อม ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน

จัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารความสุข "ย้อมเพื่อพ่อ"

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2558

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ

ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2555-57

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว – ไทย ครั้งที่ 12

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

ผู้บริหาร นิสิตร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โครงการจิตอาสาหลังคาเขียว

จัดกิจกรรมนิสิตจิตอาสา Big Cleaning Day หลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”