Profile image


ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บรรยายและแลกเปลี่ยน เรื่อง โรคซึมเศร้า

การประกวดนางสาวพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

งาน Keep walking together ของวง S2S flyhigh

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดมหาวิทยาลัยนเรศวร น้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คัดเลือกผู้แทนนิสิตเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ทำบุญ CANTEEN เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

ขอพรก่อนเดินทางแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2563

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2562

การพิจารณาคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

โครงการฟื้นฟูพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกทักษะอาชีพอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการประชุมจัดทำแผนงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน

จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ

จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจ ช่วงที่ 1 กิจกรรมโยคะสร้างสุข

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 (ครั้งที่ 2/2562)

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2

Freshmen Night 2019

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อ

บรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศความมันส์ คอนเสิร์ตหน้าหอ "MORNOR OVER HEAT"

กองกิจการนิสิต จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร

มอบทุนการศึกษา มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2561

ให้การต้อนรับ ม.ทักษิณ เข้าศึกษาดูงานด้านหอพักนิสิต

NU INTERNATIONAL MEET AND GREET DECEMBER 25,2018

นิสิตม.นเรศวร ได้เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ

โครงการเครือข่ายสหพันธ์สานสัมพันธ์พี่น้องจังหวัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

Merry Christmas

ประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

โครงการเสริมสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย

จับสลากหมายเลขผู้นำนิสิต

โครงการฝึกทักษะอาชีพอิสระ เพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง

กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร

'สืบสานศิลป์ถิ่นนเรศวร'

โครงการ ร้อยไหมสายใยสู่น้อง

โครงการ ร้อยไหมสายใยสู่น้อง

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกองทุนบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการปลูกไผ่ใช้สอย

โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย

โครงการศิษย์เก่าสัญจร