บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ใช้อย่างไร / ถ้ายังไม่มีจะสมัครได้ที่ไหน ?

 
บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ใช้อย่างไร / ถ้ายังไม่มีจะสมัครได้ที่ไหน ?
ขอเชิญนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะและชุดราชปะแตน
นิสิตที่ต้องการรรับใบเสร็จค่าลงทะเบียน (เพื่อทำเรื่องเบิก-บุตรข้าราชการ) ติดต่อได้ที่ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1
แจ้งถึงนิสิตทุกคน กรอกข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน ข้อมูลทั่วไป ในระบบการลงทะเบียน
10 วิธีเลือกหอพักเอกชนสุดเจ๋ง
อ่านข่าวทั้งหมด...