บริษัท ไฮเอ็ดดูเคชั่น จำกัด รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง บริษัทเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษา
วันที่ประกาศข่าว 22 ตุลาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 1465 คน
บริษัท ไฮเอ็ดดูเคชั่น จำกัด รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง  บริษัทเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษาในประเทศ อังกฤษออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และ สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯในปัจจุบันและอนาคต 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีความละเอียดรอบคอบด้านงานเอกสาร
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ไฮเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขที่ 217/3 ชั้นล่าง อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถ.สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) ตรงข้ามทางเข้า มศว. ประสานมิตร ติดต่อ คุณอัญชลี โทร. 0-2 6641992 – 3 หรือส่งใบสมัครมาที่ info@higheducation.co.th● www.higheducation.co.th 
กลับหน้าเดิม