ทางบริษัทฯ ต้องการได้นักศึกษาที่สนใจทำงานพิเศษช่วงเวลา 8:00-17:00 น. ทำเป็นรายชั่วโมง
วันที่ประกาศข่าว 10 ตุลาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 831 คน
ทางบริษัทฯ ต้องการได้นักศึกษาที่สนใจทำงานพิเศษช่วงเวลา 8:00-17:00 น. ทำเป็นรายชั่วโมงก็ได้ มีหน้าที่โทรศัพท์หาลูกค้าที่ใช้ตลับหมึกโทนเนอร์ของ HP Cannon จ่ายค่าแรงเป็นเงินสดต่อวัน
087-598-7111  อริยาภรณ์ มานิตธัญรัตน์กุล
กลับหน้าเดิม