พรบ.รับราชการทหาร 2497
วันที่ประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 564 คน

http://www.ssid.nu.ac.th/document/แนวทางการปฏิบัติตาม%20พรบ.รับราชการทหาร%20พ.ศ.2497.pdf

กลับหน้าเดิม