ประกาศรับสมัครงานของบริษัทสุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นโรงงานปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
วันที่ประกาศข่าว 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 2565 คน
ประกาศรับสมัครงานของบริษัทสุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นโรงงานปรับปรุงคุณภาพก๊าซ สถานที่ตั้งเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 11 ต.ไกรไน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร 02-6452230 โทรสาร 02-6452231 
รับสมัคร ตำแหน่ง
นักเคมี 2 อัตรา ชาย/หญิง อายุ 23+ ปริญญาตรี ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 1 ปี หรือ 1 ปี ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 ตำแหน่ง ช-ญ อายุ 23+ ปริญญาตรี ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 1 ปี หรือ 1 ปี ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์

ธุรการบุคคล 1 ตำแหน่ง ช-ญ 27+ ปริญญาตรี ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์
ธีรเดช เปลืองวัลย์
Project Coordinator
กลับหน้าเดิม