นิสิตที่ต้องการรรับใบเสร็จค่าลงทะเบียน (เพื่อทำเรื่องเบิก-บุตรข้าราชการ) ติดต่อได้ที่ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1
วันที่ประกาศข่าว 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 905 คน

นิสิตที่ต้องการรรับใบเสร็จค่าลงทะเบียน (เพื่อทำเรื่องเบิก-บุตรข้าราชการ) ติดต่อได้ที่ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1
พร้อมนำเอกสารการชำระเงินของธนาคารและบัตรประชาชน ไปยื่นด้วย

 

ถามเพิ่ม ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต 055-968334

กลับหน้าเดิม