บริษัท เออาร์อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความประสงค์รับนิสิตจบใหม่ 2 อัตรา
วันที่ประกาศข่าว 23 สิงหาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 1331 คน
บริษัท เออาร์อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความประสงค์รับนิสิตจบใหม่ 2 อัตรา เพื่อเข้ามาทำงานในตำแหน่ง Office Manager and Admin Officer (อัตราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท ..พร้อมจ่ายเงินปันผลประจำปีและค่าโทรศัพท์รายเดือน) หากคุณคือนิสิต นักศึกษา

จบใหม่ คณะวิทยาการจัดการ [บริหารธุรกิจ] เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 และสามารถติดต่อสื่อสาร พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี เราต้องการจะสอนงานและเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีม(ต่างชาติ) ได้

หากคุณสนใจ โปรดอีเมล Resume เป็นภาษา ENGLISH มาที่ คุณอัน Un@asiaresearchrecruitment.com or enquiries@asiaresearchrecruitment.com
กลับหน้าเดิม