บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ใช้อย่างไร / ถ้ายังไม่มีจะสมัครได้ที่ไหน ?
วันที่ประกาศข่าว 17 กันยายน 2555 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 2179 คน

1 คำถามกับ ssid  : สิทธิในการรักษาพยาบาล

 

 

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย    เดี๋ยวฝนตก  เดี๋ยวแดดออก  นกกระจอกยังไม่ทันจะเข้ารัง  ตัวเราก็ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลซะอย่างนั้น   น้อง ๆ ส่วนใหญ่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร   ต้องย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย  ดังนั้น SSiD  เลยมีเรื่องมาบอกเล่าเกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาล (บัตรทอง) ของนิสิต  ให้ได้ทราบกันจ้า

 

 

นิสิตปี 1 ทุกคนที่ย้ายทะเบียนบ้านมาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร   ส่วนมากจะขึ้นทะเบียนบัตรทองกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว (เมื่อตอนตรวจร่างกายรายงานตัว) เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารระบบทะเบียนข้อมูล งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  จะบันทึกข้อมูลนิสิตเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาล เพื่อใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาล   แต่มีบางคนที่ยังใช้สิทธิ์อื่นอยู่ เช่น  บุตรข้าราชการ  (อายุไม่ถึง 20 ปี ในวันที่มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัย  อาจยังใช้สิทธิ์เบิกกับคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่)   จึงยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบให้  แต่หากใครอายุเกิน 20 ปีแล้ว  เจ้าหน้าที่จะแจ้งเตือนในระบบทะเบียนออนไลน์ (www.reg.nu.ac.th)  เพื่อให้มาทำเรื่องขอขึ้นทะเบียน  ที่ งานหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนิสิต มาด้วยนะคะ 

 

 

สำหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ  ที่ย้ายทะเบียนบ้านกลับไปแล้ว  หากต้องการที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้ไปแจ้งที่โรงพยาบาลตามที่ระบุในสิทธิ์บัตรทองของตน(ตามภูมิลำเนา)  ว่าจะขอใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพียงเท่านี้เอง  หากน้องๆ เจ็บป่วยในขณะที่เรียนอยู่ที่นี่ ก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แล้วค่ะ

ทุกคำถามนิสิต ssid พิชิตได้ 055-968334

กลับหน้าเดิม