บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ใช้อย่างไร / ถ้ายังไม่มีจะสมัครได้ที่ไหน ?  
วันที่ประกาศข่าว 17 กันยายน 2555 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 2179 คน
อ่านต่อ
ขอเชิญนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะและชุดราชปะแตน  
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2555 ผู้ประกาศข่าว student
อ่านต่อ
นิสิตที่ต้องการรรับใบเสร็จค่าลงทะเบียน (เพื่อทำเรื่องเบิก-บุตรข้าราชการ) ติดต่อได้ที่ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1  
วันที่ประกาศข่าว 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 904 คน
อ่านต่อ
แจ้งถึงนิสิตทุกคน กรอกข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน ข้อมูลทั่วไป ในระบบการลงทะเบียน  
วันที่ประกาศข่าว 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 775 คน
อ่านต่อ
10 วิธีเลือกหอพักเอกชนสุดเจ๋ง  
วันที่ประกาศข่าว 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว student
อ่านต่อ
นิสิตที่ต้องการรรับใบเสร็จค่าลงทะเบียน (เพื่อทำเรื่องเบิก-บุตรข้าราชการ) ติดต่อได้ที่ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1  
วันที่ประกาศข่าว 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 334 คน
อ่านต่อ
ชวนนิสิต update ข้อมูลระเบียนประวัติและข้อมูลการพักอาศัย ในทุกภาคเรียนของการศึกษา  
วันที่ประกาศข่าว 11 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 238 คน
ชวนนิสิต update ข้อมูลระเบียนประวัติและข้อมูลการพักอาศัย ในทุกภาคเรียนของการศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยสามารถดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตใกล้ชิด และสามารถติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว หน้า 1/1