SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

มอบรูปภาพขอบคุณผู้ใหญ่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

สิงหาคม 23rd, 2017

112233

เมื่อวันที่ 15 และ 23 สิงหาคม 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย คุณศิริวรรณ กลมพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คุณธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรม ได้นำรูปภาพในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Beginning Camp 16) มอบให้กับ พลตรีภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น (ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39) นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) และ นายธวัช สิงหเดช (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์) ซึ่งให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับและพบปะนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Beginning Camp 16) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว

กรกฎาคม 17th, 2017

พี่น้องกองกิจการนิสิต ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว  ผู้เป็นบิดาของว่าที่ร้อยโทณรงค์ ดีบัว บุคลากรกองกิจการนิสิต

page

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

มิถุนายน 26th, 2017

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งตัวแทนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก

page

ได้แล้ว 3 ตัวแทนนิสิต มน. คนเก่งเพื่อเข้าชิงรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

เมษายน 7th, 2017

17799091_118065822070819_1316149358899056191_n

เช้าวันที่ 7 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กรกฎาคม 28th, 2016

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 อาจารย์เเภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้นำ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพยาบาล ด้านผู้นำเชียร์ ด้านผู้นำลีดเดอร์ ด้านผู้นำนันทนาการ ด้านผู้นำวินัย และด้านผู้นำเทคนิคเชียร์ ซึ่งในภาคเช้าได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ จากที่ปรึกษาสภานิสิต (ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น)และ ประธานสภานิสิต (นายปรเมศวฐ์ ตรงไกรจักร) จากนั้นได้แยกย้ายแต่ละด้านไปอบรมตามกลุ่มกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/07-26-27-59
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

dsc_0060

โครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2559

กรกฎาคม 25th, 2016

เมื่อวันที่ 21กรกฏาคม 2559 รศ.นุขนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ผศ.พญ.พัชรดา อมาตยกุล บรรยายในหัวข้อ “พลังรักก้านกล้วย ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม” ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม บรรยายในหัวข้อ “เติมพลังรักก้านกล้วย รักนี้แบ่งปันเพื่อน้อง” และท่านสุดท้าย ผศ.ดร.มณทิรา อินจ่าย บรรยายในหัวข้อ “พี่เลี้ยงก้านกล้วยเรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

dsc_8659

 

โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กรกฎาคม 22nd, 2016

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

13718761_1128285817229391_3511324087506584828_n

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้นิสิตสร้างชื่อเสียง

กรกฎาคม 21st, 2016
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และอาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด
13833375_10153882291768299_1055459701_o

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับ สนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม 17th, 2016

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับ สนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

20160515_090938

การจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

เมษายน 22nd, 2016

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์
เป็นประธานเปิดการจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

DSC_0329

โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมษายน 8th, 2016

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559  เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป  รองศาสตราจารย์นุชนาฏ  ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

15

เตรียมรับมือกับโลกอนาคตของเรา คศ.2020

มีนาคม 31st, 2016

หากพูดถึงเทคโนโลยีในทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตเราไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ฯลฯ คุณเคยจินตนาการถึงวันของคุณในปี 2020ไหม? เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรูปร่างหน้าตาของอุปกรณ์ต่างๆ ก็เริ่มจะมีเค้าโครงไปสู่โลกอนาคตตามที่คาดการณ์กันไว้แล้ว5

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อขอรับรางวัลต่าง ๆ

มีนาคม 25th, 2016

เมื่อวันที่  25  นาคม  2559  ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.นุชนาฎ  ดีเจริญ และ ดร.ดำรงศักดิ์  เป๊กทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต จากคณะต่าง ๆ ได้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานนิสิตของมหาวิทยาลัย

9

งานสัปดาห์งานของนายช่าง “job Fair 2016”

มีนาคม 25th, 2016

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

DSC_0554

ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 5 ตอน “ลูกทุ่งไทยสุขสันต์ ตะลึงงันหันสิ”

มีนาคม 24th, 2016

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมรมลูกพระฆเนศ ได้จัดการแสดงคอนเสิรต์ ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 5 ตอน “ลูกทุ่งไทยสุขสันต์ ตะลึงงันหันสิ” ซึ่งเป็นการจัดแสดงเต็มวง ตามแบบฉบับ ร้อง เล่น เต้น รำ ในสไตล์เพลงลูกทุ่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

DSC_0790

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2559

มีนาคม 23rd, 2016

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2559 และพิจารณาการจัดส่งชนิดกีฬา นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ครั้งที่ 35 โดยมี รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูปะชีวิน เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกีฬา16 ชนิดกีฬา คณะกรรมการกีฬาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต

DSC_0391

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต