SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสุดเจ๋งคว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน YTSA 2017 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี

กันยายน 25th, 2017

จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเกอเธประเทศไทย, บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน Young Thai Science Ambassador Award ,YTSA 2017 หรือรู้จักกันในโครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์

page

 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

กันยายน 21st, 2017

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม

page

 

มอบรูปภาพขอบคุณผู้ใหญ่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

สิงหาคม 23rd, 2017

112233

เมื่อวันที่ 15 และ 23 สิงหาคม 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย คุณศิริวรรณ กลมพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คุณธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรม ได้นำรูปภาพในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Beginning Camp 16) มอบให้กับ พลตรีภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น (ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39) นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) และ นายธวัช สิงหเดช (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์) ซึ่งให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับและพบปะนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Beginning Camp 16) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว

กรกฎาคม 17th, 2017

พี่น้องกองกิจการนิสิต ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว  ผู้เป็นบิดาของว่าที่ร้อยโทณรงค์ ดีบัว บุคลากรกองกิจการนิสิต

page

พี่น้องกองกิจฯ ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อสุวิทย์ เดือนแจ่ม

กรกฎาคม 4th, 2017

พี่น้องกองกิจการนิสิต ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อสุวิทย์ เดือนแจ่ม ผู้เป็นบิดาของนางรจนา แดงแสงทอง บุคลากรกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

page

มน. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ รุดสร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่ฯ จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กรกฎาคม 4th, 2017

          “ปัจจุบันข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากมายและหลากหลายปัญหา ทั้งความรุนแรง ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทุกปัญหานั่นต่างสร้างความสะเทือนใจให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการกระทำรุนแรงที่เกิดจากรุ่นพี่เป็นผู้กระทำ”

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังที่เป็นข่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี จนมีหลายฝ่ายมองว่าการยกเลิกการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ดังกล่าวน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ในทางปฏิบัติแล้วนิสิต นักศึกษาหลายสถาบันยังคงเห็นว่าการจัดกิจกรรมรับน้องฯ เป็นกิจกรรมที่ดีในการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับน้องใหม่ให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้น หากแต่รุ่นพี่จะต้องจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

          ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

page

“ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 4″

มิถุนายน 28th, 2017

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดส่งบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 4″ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก โดยโครงการดังกล่าวนั้นเกิดจากความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา เสียสละ มุ่งมั่นในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต ตลอดจนเสริมสร้างให้สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการทำกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของชุมชน ทั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้เรื่องการบริจาคโลหิตแล้วยังได้เรียนรู้และทดลองการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการฝึกทำ CPR อีกด้วย

19553841_1364600270297391_4883304563230203612_n

19429777_1364600200297398_7291436151530204072_n

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

มิถุนายน 26th, 2017

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งตัวแทนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก

page

กองกิจการนิสิตจัดอบรมสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะให้คณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ

มิถุนายน 23rd, 2017

          ในปัจจุบันพบว่านิสิตมีการกระทำความผิดวินัยในหลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาและสภาวะแวดล้อมต่างๆ รอบตัวนิสิตที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับนิสิตเอง เช่น สังคม, ครอบครัว, การเรียน และเพื่อน เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้นิสิตเกิดภาวะเครียด และเกิดแรงจูงใจให้มีการกระทำความผิดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ/ประกาศฯ ด้านวินัยนิสิต ให้ง่ายและสะดวกในการบังคับใช้ให้มากขึ้น ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสอบสวนหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการวินัยนิสิตคณะขึ้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตคณะ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

page

ม.นเรศวร จับมือภาคีภาคเหนือตอนล่างยกทีมเข้าร่วมศึกษาดูงานสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มิถุนายน 19th, 2017

          ปัญหายาเสพติดเป็นวิกฤตของประเทศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน ถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ ยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางทุกสาขาอาชีพรวมไปถึงนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเยาวชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน  มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญนี้และมุ่งหาแนวทางรวมถึงกลยุทธในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสถาบันต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 นำทีมโดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้นำนิสิต พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนจากสถาบันเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, วิทยาลัยชุมชนตาก, วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

19212971_1448402728551030_1187121126_o

TO BE NO.1 มอนอ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อชิงรางวัลประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชรฯ

มิถุนายน 12th, 2017

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งผลงานเข้าประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับเพชรปี 1 และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเภทจังหวัดฯ และชมรมฯ ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง และชมรมฯ ในสถานพินิจฯ ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ โดยกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการฯ ได้เข้าติดตามประเมินผลประเภทรักษามาตราฐานต้นแบบระดับเพชร ปี 1 ประจำปี 2560 รอบแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

19125397_1733274126689250_1820310956_o

19125564_1733274176689245_281354667_o

นิสิต มอนอ สู่เวทีระดับประเทศ “เวทีเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ”

พฤษภาคม 29th, 2017

นายวรพล นันสุ นิสิต ป.โท ม.นเรศวร นิสิตทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง ชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย : เป้าหมายและควาามสำเร็จบทเรียนจากพี่สอนน้อง ในงานสัมมนาโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560

18698540_1741290799214733_3334187472426152951_n

เติมไฟให้ผู้นำนิสิต มอนอ เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน “โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560″

พฤษภาคม 29th, 2017

กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร จัดโครงการ “อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560″ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยการนำผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งจากองค์กรส่วนกลาง ชมรมต่างๆ สโมสรนิสิตคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำนิสิตระหว่างสถาบัน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

8

“กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” กิจกรรมดีๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต มน.

พฤษภาคม 24th, 2017

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ปี ที่เน้นความสำคัญกับการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพทัดเทียมสากล มีทักษะของผู้นำ สุขภาพดี มีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลโลกที่ดี และมีจิตสาธารณะนั้น หน่วยส่งเสริมกิจกรรม กองกิจการนิสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตผ่านการสร้างสรรค์ชุดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประกอบไปด้วย กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงระบบและคิดสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ช่วงที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงระบบและการคิดสร้างสรรค์ : “กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตได้พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองในทักษะต่างๆ อีกทั้งสามารถเป็นชั่วโมงในระบบทรานสคริปกิจกรรม ประกอบการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

IMG_6873

อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 23rd, 2017

กองกิจการนิสิต มีพันธกิจด้านการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือการฝึกและพัฒนาให้เป็นนิสิตที่ “เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา” โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กรกิจกรรมต่างๆ

page

จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

พฤษภาคม 19th, 2017

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

18575357_10154756773828299_1110959143_o

 

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต