SA Post 0 comments on คณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

คณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และนิสิต ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมีนายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน เป็นประธานการตรวจเยี่ยม ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลนิสิตพิการ รวมถึงสร้างกำลังใจให้ให้กับนิสิตพิการ และ ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลนิสิตพิการ
ติดตามภาพข่าวได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-24-1-58

_MG_8760

Continue Reading “คณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ”

SA Post 0 comments on รับมอบหมวกนิรภัย และป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

รับมอบหมวกนิรภัย และป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย รับมอบหมวกนิรภัย และป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยขนาด 4×8 เมตร ติดตั้งไว้ภายในมหาวิทยาลัย จากตัวแทนจากบริษัท นิธิภัทร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยคุณชาติชาย อมาตยกุล ผู้จัดการศูนย์บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ในมหาวิทยาลัยนเรศวร 100%

 

12295208_636024936538107_293089648_o

 

Continue Reading “รับมอบหมวกนิรภัย และป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย”

SA Post 0 comments on ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ โดยประธานฝ่ายฝึกซ้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดถึงขั้นตอน วิธีการเข้ารับ เพื่อให้ส่วนฝึกซ้อมคณะมีความเข้าใจที่ตรงกัน ณ ห้องปราบไตรจักร 53 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-24-58

DSC_0151

Continue Reading “ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร”

SA Post 0 comments on ประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

ประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2558 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ว่าที่ ร.อ.ชย่าศิษย์ คำสายพรม พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 9 แห่ง ทั่วประเทศ สกอ.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 โดยเน้นการคัดกรอง ค้นหา ตรวจสอบผู้ติด ผู้เสพ ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษา และติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ณ เกาะกอหญ้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

2

 

Continue Reading “ประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา”

SA Post 0 comments on สัมภาษณ์ทุนปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2558

สัมภาษณ์ทุนปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการสัมภาษณ์ทุนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยคุณทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัดและคุณพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการและแนะแนว กองกิจการนิสิต เป็นผู้สัมภาษณ์ จากนิสิต ที่เข้าสมัครขอรับทุนจำนวน 55 ราย คัดเลือกแล้วจะได้รับทุนจำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและจัดหางาน อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามรายละเอียดภาพข่าวได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-23-58

DSC_0029 Continue Reading “สัมภาษณ์ทุนปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2558”

SA Post 0 comments on งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. พร้อมรศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณาจารย์ นิสิต สาขาวิชานาฎศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มน. เข้าร่วมงานและร่วมแสดง
ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-14-17-58/
IMG_9308

Continue Reading “งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16”

SA Post 0 comments on ตรวจเยี่ยมนิสิตหอพัก

ตรวจเยี่ยมนิสิตหอพัก

คณะกรรมการบริหาร  กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการ ตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตเพื่อสอบถามสารทุกข์ ของนิสิตที่อยู่หอพัก ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร เรื่องสาธารณูปโภค เป็นอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลเท็จจริง และนำๆไปสู่การปรับปรุง พิจารณาในคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิตต่อไป

2 Continue Reading “ตรวจเยี่ยมนิสิตหอพัก”

SA Post 0 comments on ม.นเรศวร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกที่ มรภ.ลำปาง

ม.นเรศวร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกที่ มรภ.ลำปาง

เมื่อวันที่  9 – 13  พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  43   รอบคัดเลือก โซนภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน  11  ชนิดกีฬา
ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-9-13-58

53 Continue Reading “ม.นเรศวร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกที่ มรภ.ลำปาง”

SA Post 0 comments on สโมสรนิสิต ม.นเรศวร จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2558

สโมสรนิสิต ม.นเรศวร จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2558

เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน  2558 ที่ผ่านมาสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดงาน ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา  2558 “ลอยประทีป อธิฐาน สืบสานประเพณี ย้อนวิถีอารยะธรรม” ณ บริเวณสระน้ำสนามฟุตบอล 2  มหาวิทยาลัยนเรศวร

1247777 Continue Reading “สโมสรนิสิต ม.นเรศวร จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2558”

SA Post 0 comments on วิดีทัศน์การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตอนที่ 1

วิดีทัศน์การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตอนที่ 1

เรื่องของระเบียบการแต่งกาย ทั้งของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

SA Post 0 comments on ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้ นางสาวศวัสมน ยาคล้าย นางสาวนนธยา โตสวัสดิ์ ว่าที่ ร.อ.ชยาศิษย์ คำสายพรม และนายไชยยงค์ นวลใจบุตร เข้าร่วม ณ เขาค้อรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชมภาพทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-11-13-58

8 Continue Reading “ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง”

SA Post 0 comments on โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ

โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะต่างๆ ร่วมเปิดโครงการปิดเชียร์เปิดใจและมอบของรางวัลให้กับสุดยอดห้องเชียร์ โดยปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์คว้ารางวัลไปครอง
ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-12-1-58 

IMG_9161 Continue Reading “โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ”

SA Post 0 comments on ดื่มนม ชมบอล เชียร์บอลไทยไปบอลโลก ครั้งที่ 3

ดื่มนม ชมบอล เชียร์บอลไทยไปบอลโลก ครั้งที่ 3

เชียร์บอลอย่างสนุกปลอดแอลกอฮอร์ บอลทีมชาติไทยถล่มทีมชาติใต้หวัน 4: 2
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองกิจการนิสิต และสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-12-58/

IMG_9113 Continue Reading “ดื่มนม ชมบอล เชียร์บอลไทยไปบอลโลก ครั้งที่ 3”

SA Post 0 comments on เปตองคู่ผสม มน. เข้า 2 ทีม พร้อมไปรอบมหกรรม

เปตองคู่ผสม มน. เข้า 2 ทีม พร้อมไปรอบมหกรรม

20.40 น. จบสิ้นการแข่งขันวันนี้  ต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรส่ง 2 ทีม เข้าทั้ง 2 ทีม (4 คน) ได้ตั๋วไปอุบลฯต่อ ถึงแม้จะเลิกดึกพวกเราก็ยังสู้อย่างไว้ลาย…สู้ต่อไปลูกองค์ดำ จันทร์ดี ปัญญาถา รายงาน

12241543_1074772739199393_6228203916168671073_n Continue Reading “เปตองคู่ผสม มน. เข้า 2 ทีม พร้อมไปรอบมหกรรม”

SA Post 0 comments on การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อการแข่งขัน “พระนวมราช ปราชญ์แห่งน้ำ” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-7-58

IMG_7225 Continue Reading “การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558”

SA Post 0 comments on ฝึกทักษะอาชีพ การทำบาบีคิว

ฝึกทักษะอาชีพ การทำบาบีคิว

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 งานสวัสดิการและแนะแนว กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การทำบาบีคิว ให้แก่นางสาว ธีริศรา ศรีจรูญ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ (ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค) มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและมีความเป็นห่วงนิสิตดังกล่าว และต้องการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นิสิตเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ มีอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-11-1-58/

DSC_0017

Continue Reading “ฝึกทักษะอาชีพ การทำบาบีคิว”

SA Post 0 comments on ตรวจเยี่ยมนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตรวจเยี่ยมนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีมงานกองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการ สอบถามสารทุกข์ ของนิสิตที่อยู่หอพัก ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร สาธารณูปโภค เป็นอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลเท็จจริง และนำๆไปสู่การปรับปรุง

12065752_10205698292431771_7285991422474841098_n 12226947_10205698291751754_1877502847645802093_n Continue Reading “ตรวจเยี่ยมนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยนเรศวร”

SA Post 0 comments on โครงการ ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปีที่ 2

โครงการ ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปีที่ 2

กลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิจารณาตัดเลือกในโครงการ ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงปัญหาสังคม สามารถนำความรู้ที่เรียนมาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ
ติดตามรายละเอียดภาพทั้งหมดได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-10-58

1 Continue Reading “โครงการ ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปีที่ 2”

SA Post 0 comments on กิจกรรมดื่มนม ชมบอล #2 จัดโปรโมชั่น แจกคูปองเงินสด

กิจกรรมดื่มนม ชมบอล #2 จัดโปรโมชั่น แจกคูปองเงินสด

กิจกรรมดื่มนม ชมบอล เชียร์บอลไทยไปบอลโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติไต้หวัน ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร พิเศษโปรโมชั้นสุดประหยัด เพียงคุณนำขวดนำดื่มพลาสติก หรือกล่องนมที่ใช้แล้ว จำนวน 20 ชิ้นขึ้นไป สามารถนำมาแลกเป็นคูปองแทนเงินสด 40 บาท สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพบกัน ณ จุดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. สามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
12196019_531366267019353_5187360606086613604_n

Continue Reading “กิจกรรมดื่มนม ชมบอล #2 จัดโปรโมชั่น แจกคูปองเงินสด”

SA Post 0 comments on ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษา

ว่าที่ ร้อยเอกชยาศิษย์ คำสายพรม ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษา ผลความคืบหน้าจะรายงานต่อไป

12191617_893130150777741_231189481085153022_n Continue Reading “ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษา”