SA Post 0 comments on ประชุมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 13

ประชุมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ดร.ดำรงศักดิ์ เปํกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมการประชุมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13 โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจากราชอาราจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมดจำนวน 13 สถาบัน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ลาว – ไทย ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

DSC_0030

 

SA Post 0 comments on ประกวดชมรม to be number one ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ

ประกวดชมรม to be number one ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ชมรม to be number one มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เข้าร่วมประกวดชมรม to be number one ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ  โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผุ้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเชียร์และให้ความสนับสนุน การประกวดในครั้งนี้ ณ โรมแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/01-25-59/

2

 

Continue Reading “ประกวดชมรม to be number one ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ”

SA Post 0 comments on พิธีรับมอบทุนการศึกษา THE SET FOUNDATION

พิธีรับมอบทุนการศึกษา THE SET FOUNDATION

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้การต้อนรับ มูลนิธิ THE SET FOUNDATION นำโดย Mr.Peter S. Robinson ซึ่งได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนต่อเนือง จำนวน 53 ทุน ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง จำนวนทุน 50 ทุน ณ ห้องประชุม 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

DSC_0331

 

Continue Reading “พิธีรับมอบทุนการศึกษา THE SET FOUNDATION”

SA Post 0 comments on นักกีฬาจาก ม.นเรศวรสามารถ คว้า 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

นักกีฬาจาก ม.นเรศวรสามารถ คว้า 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่43  (กันเกราเกมส์)  มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแช่งขัน ระหว่างวันที่  9-18  มกราคม 2559 นั้น ในขณะนี้ นักกีฬาของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ นายภาคภูมิ ระย้า นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ชั้นปีที่  2  และนางสาวกรรณิการ์ บัวทุม  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  ชั้นปีที่ 2 สามารถคว้ามาได้แล้ว 2 เหรียญ ทองแดง จากกีฬาเทควันโด

อนึ่ง  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้  มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 11  ชนิดกีฬา จากจำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น 195 คน โดยมีมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ กว่า 160 สถาบัน จากทั่วประเทศ

ติดตามได้ที่

http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/01-7-18-59

10639596_10153437884118299_4780083506877582347_n 12400583_10153449420178299_2629889057514703702_n

SA Post 0 comments on ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเยาวชนดีเด่น

เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น นายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนางสาวชนิกานต์ สนมวัฒนะวงศ์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ณ ติกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
12523093_653628148111119_230469630376850001_n

SA Post 0 comments on โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13
14 มกราคม 2559 รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นำทีมเดินทางประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ต้อนรับศักราชใหม่ 2559 ที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมที่มีนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมถึง 15 สถาบัน ทั้งสถาบัจากประเทศไทย และสถาบันจากประเทศลาว ในรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง (ออกอากาศทางช่องNBTพิษณุโลก) และรายการสองแควยามเช้า (ออกอากาศทางช่องMSSพิษณูโลก)
‪#‎โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวครั้งที่13‬
‪#‎มหาวิทยาลัยนเรศวร‬

6590_653350874805513_1858559368523041373_n

 

Continue Reading “โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13”

SA Post 0 comments on มอบอุปกรณ์กีฬา-หนังสือ ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

มอบอุปกรณ์กีฬา-หนังสือ ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.นำทีมกองกิจการนิสิต ไปมอบอุปกรณ์กีฬา-หนังสือ ให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการออกกำลังกาย และศึกษาหาความรู้ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
ติดตามภาพข่าวได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/01-8-59

DSC_0018 Continue Reading “มอบอุปกรณ์กีฬา-หนังสือ ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก”

SA Post 0 comments on พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์  ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต  โดยมีรศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีจากคณะต่างๆ  อาจารย์ กองศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองประกันคุณภาพ กองกลยุทธการตลาด และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ร่วมทำบุญ รับศิล รับพร  หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข และอิ่มบุญทั่วกัน

ติดตามข่าวภาพได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/01-5-1-59

DSC_0144

Continue Reading “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต”

SA Post 0 comments on คัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEN Entrepreneurship Network Convention 2016 (ASENet)

คัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEN Entrepreneurship Network Convention 2016 (ASENet)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการสัมภาษณ์ โครงการ ASEN Entrepreneurship Network Convention 2016 (ASENet)  โดยทาง University Sains Malaysia ได้เชิญให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้พัฒนาเครือข่ายทางด้านธุรกิจ ระหว่างนิสิตนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภายใต้ชื่อเครือข่ายคือ ASENet โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิต ที่จะไปเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมเสลา 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/01-4-59

12459518_10205987540542793_1659861613_n

Continue Reading “คัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEN Entrepreneurship Network Convention 2016 (ASENet)”