SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

เตรียมรับมือกับโลกอนาคตของเรา คศ.2020

มีนาคม 31st, 2016

หากพูดถึงเทคโนโลยีในทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตเราไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ฯลฯ คุณเคยจินตนาการถึงวันของคุณในปี 2020ไหม? เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรูปร่างหน้าตาของอุปกรณ์ต่างๆ ก็เริ่มจะมีเค้าโครงไปสู่โลกอนาคตตามที่คาดการณ์กันไว้แล้ว5

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อขอรับรางวัลต่าง ๆ

มีนาคม 25th, 2016

เมื่อวันที่  25  นาคม  2559  ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.นุชนาฎ  ดีเจริญ และ ดร.ดำรงศักดิ์  เป๊กทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต จากคณะต่าง ๆ ได้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานนิสิตของมหาวิทยาลัย

9

งานสัปดาห์งานของนายช่าง “job Fair 2016”

มีนาคม 25th, 2016

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

DSC_0554

ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 5 ตอน “ลูกทุ่งไทยสุขสันต์ ตะลึงงันหันสิ”

มีนาคม 24th, 2016

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมรมลูกพระฆเนศ ได้จัดการแสดงคอนเสิรต์ ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 5 ตอน “ลูกทุ่งไทยสุขสันต์ ตะลึงงันหันสิ” ซึ่งเป็นการจัดแสดงเต็มวง ตามแบบฉบับ ร้อง เล่น เต้น รำ ในสไตล์เพลงลูกทุ่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

DSC_0790

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2559

มีนาคม 23rd, 2016

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2559 และพิจารณาการจัดส่งชนิดกีฬา นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ครั้งที่ 35 โดยมี รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูปะชีวิน เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกีฬา16 ชนิดกีฬา คณะกรรมการกีฬาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต

DSC_0391

ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางในการเลือกตั้งระบบออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มีนาคม 18th, 2016

ทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ นายกสโมสรนิสิต ประธานสโมสรคณะ สมาชิกสภานิสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน

DSC_0081

กองกิจการนิสิต พร้อมคณะ ได้เยี่ยมบ้านนิสิตที่เป็นกรณีศึกษาฯ

มีนาคม 11th, 2016

ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ) หัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว กองกิจการนิสิต พร้อมคณะ ได้เยี่ยมบ้านนิสิตที่เป็นกรณีศึกษาฯ นางสาวสุปราณี บุตรสอน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

7

ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

มีนาคม 10th, 2016

ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช นำโดย อ.ดร.เลิศชาย ศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของกองกิจการนิสิต ม.นเรศวร, ระบบงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และงานหอพักนิสิต ม.นเรศวร

DSC_0359

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนการแข่งขันบุคลากรภายใน ปี 2559

มีนาคม 9th, 2016

เมื่อวันที่  4 มีนาคม  2559  ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา  2559  โดยมีผู้แทนจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมหารือโดยได้ข้อสรุปดังนี้ คือ การแข่งขันเน้นถึงความสามัคคี การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย สร้างมิติใหม่ทางด้านการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเชิงสุขภาพ การมีส่วนร่วมของทุกคน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยกำหนดระยะเวลาการจัดการแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 17 มิถุนายน 2559 จากจำนวน  17  ชนิดกีฬา อีกทั้งได้มีการพิจารณาถึงประเด็น การยกเลิกการแข่งขันประกวดกองเชียร์ เน้นให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสายวิชาการ เพิ่มระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม  ส่วนการแบ่งสีนั้น มติที่ประชุม ให้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีเขียว ได้แก่ กลุ่มสำนักงานอธิการบดี สีแสด ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สีม่วง ได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสีชมพู ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยให้มีการเวียนสีประจำกลุ่มในการแข่งขันในปีถัดไป

DSC_0071

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) ให้กับนิสิตและบุคลากร

มีนาคม 8th, 2016

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) โดยมี รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นิสิตและบุคลากรด้านกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรอนงค์ คุณานุภาพ ผู้ชำนาญการเทคนิค 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอาจารย์จิรนุช นุชนิยม อาจารย์ ที่ปรึกษา สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาบรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว เน้นให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ชนิดของขยะ การสร้างระบบการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิตและบุคลากรเพื่อการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

DSC_0184

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต