SA Post 0 comments on การจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

การจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์
เป็นประธานเปิดการจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

DSC_0329

Continue Reading “การจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535”

SA Post 0 comments on โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559  เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป  รองศาสตราจารย์นุชนาฏ  ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

15

Continue Reading “โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558”