SA Post 0 comments on โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 อาจารย์เเภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้นำ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพยาบาล ด้านผู้นำเชียร์ ด้านผู้นำลีดเดอร์ ด้านผู้นำนันทนาการ ด้านผู้นำวินัย และด้านผู้นำเทคนิคเชียร์ ซึ่งในภาคเช้าได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ จากที่ปรึกษาสภานิสิต (ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น)และ ประธานสภานิสิต (นายปรเมศวฐ์ ตรงไกรจักร) จากนั้นได้แยกย้ายแต่ละด้านไปอบรมตามกลุ่มกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/07-26-27-59
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

dsc_0060

Continue Reading “โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559”

SA Post 0 comments on โครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21กรกฏาคม 2559 รศ.นุขนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ผศ.พญ.พัชรดา อมาตยกุล บรรยายในหัวข้อ “พลังรักก้านกล้วย ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม” ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม บรรยายในหัวข้อ “เติมพลังรักก้านกล้วย รักนี้แบ่งปันเพื่อน้อง” และท่านสุดท้าย ผศ.ดร.มณทิรา อินจ่าย บรรยายในหัวข้อ “พี่เลี้ยงก้านกล้วยเรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

dsc_8659

 

Continue Reading “โครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2559”

SA Post 0 comments on โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

13718761_1128285817229391_3511324087506584828_n

Continue Reading “โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”

SA Post 0 comments on มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้นิสิตสร้างชื่อเสียง

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้นิสิตสร้างชื่อเสียง

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และอาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด
13833375_10153882291768299_1055459701_o

Continue Reading “มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้นิสิตสร้างชื่อเสียง”