SA Post 0 comments on กองกิจการนิสิตเดินหน้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

กองกิจการนิสิตเดินหน้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ และ ในการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ มีนิสิตยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 277 ราย โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

Continue Reading “กองกิจการนิสิตเดินหน้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1”

SA Post 0 comments on ม.นเรศวรฟิตพร้อมลงสู่สนามแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในฯ ปี 60 และกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36

ม.นเรศวรฟิตพร้อมลงสู่สนามแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในฯ ปี 60 และกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36

เช้าวันที่ 10 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 และการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ขึ้น ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ม.นเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี รองประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นประธานการประชุมฯ

IMG_0149

Continue Reading “ม.นเรศวรฟิตพร้อมลงสู่สนามแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในฯ ปี 60 และกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36”

SA Post 0 comments on ได้แล้ว 3 ตัวแทนนิสิต มน. คนเก่งเพื่อเข้าชิงรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

ได้แล้ว 3 ตัวแทนนิสิต มน. คนเก่งเพื่อเข้าชิงรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

17799091_118065822070819_1316149358899056191_n

เช้าวันที่ 7 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร Continue Reading “ได้แล้ว 3 ตัวแทนนิสิต มน. คนเก่งเพื่อเข้าชิงรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560”

ไม่มีหมวดหมู่ 0 comments on หนุ่มๆ NU Voice บุกโชว์พลังเสียง MSS

หนุ่มๆ NU Voice บุกโชว์พลังเสียง MSS

เวทีแห่งเสียงเพลงมาแรงจริงๆ ช่วงนี้ เปิดไปช่องไหนๆ ก็เจอแต่เวทีประกวดร้องเพลง ทั้งรายการ The Mask Single, รายการ The Voice, รายการ I Can See Your Voice …. แน่นอน มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ไม่ได้ตกเทรนแต่อย่างใด ผุดเวที NU VOICE MUSIC FERTIVAL ครั้งที่ 21 เพื่อสานฝันให้คนมีไฟทางด้านการร้อง การเต้น และการเล่นดนตรี ได้ฤกษ์ดีร่วมสานฝันกันเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

DSC_0038

Continue Reading “หนุ่มๆ NU Voice บุกโชว์พลังเสียง MSS”