SA Post 0 comments on ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว

ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว

พี่น้องกองกิจการนิสิต ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว  ผู้เป็นบิดาของว่าที่ร้อยโทณรงค์ ดีบัว บุคลากรกองกิจการนิสิต

page

Continue Reading “ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว”

SA Post 0 comments on พี่น้องกองกิจฯ ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อสุวิทย์ เดือนแจ่ม

พี่น้องกองกิจฯ ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อสุวิทย์ เดือนแจ่ม

พี่น้องกองกิจการนิสิต ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อสุวิทย์ เดือนแจ่ม ผู้เป็นบิดาของนางรจนา แดงแสงทอง บุคลากรกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

page

Continue Reading “พี่น้องกองกิจฯ ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อสุวิทย์ เดือนแจ่ม”

SA Post, ไม่มีหมวดหมู่ 0 comments on มน. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ รุดสร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่ฯ จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มน. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ รุดสร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่ฯ จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

          “ปัจจุบันข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากมายและหลากหลายปัญหา ทั้งความรุนแรง ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทุกปัญหานั่นต่างสร้างความสะเทือนใจให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการกระทำรุนแรงที่เกิดจากรุ่นพี่เป็นผู้กระทำ”

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังที่เป็นข่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี จนมีหลายฝ่ายมองว่าการยกเลิกการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ดังกล่าวน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ในทางปฏิบัติแล้วนิสิต นักศึกษาหลายสถาบันยังคงเห็นว่าการจัดกิจกรรมรับน้องฯ เป็นกิจกรรมที่ดีในการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับน้องใหม่ให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้น หากแต่รุ่นพี่จะต้องจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

          ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

page

Continue Reading “มน. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ รุดสร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่ฯ จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560”