SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว

กรกฎาคม 17th, 2017

พี่น้องกองกิจการนิสิต ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อครุฑ ดีบัว  ผู้เป็นบิดาของว่าที่ร้อยโทณรงค์ ดีบัว บุคลากรกองกิจการนิสิต

page

พี่น้องกองกิจฯ ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อสุวิทย์ เดือนแจ่ม

กรกฎาคม 4th, 2017

พี่น้องกองกิจการนิสิต ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อสุวิทย์ เดือนแจ่ม ผู้เป็นบิดาของนางรจนา แดงแสงทอง บุคลากรกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

page

มน. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ รุดสร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่ฯ จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กรกฎาคม 4th, 2017

          “ปัจจุบันข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากมายและหลากหลายปัญหา ทั้งความรุนแรง ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทุกปัญหานั่นต่างสร้างความสะเทือนใจให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการกระทำรุนแรงที่เกิดจากรุ่นพี่เป็นผู้กระทำ”

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังที่เป็นข่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี จนมีหลายฝ่ายมองว่าการยกเลิกการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ดังกล่าวน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ในทางปฏิบัติแล้วนิสิต นักศึกษาหลายสถาบันยังคงเห็นว่าการจัดกิจกรรมรับน้องฯ เป็นกิจกรรมที่ดีในการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับน้องใหม่ให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้น หากแต่รุ่นพี่จะต้องจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

          ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

page

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต