SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสุดเจ๋งคว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน YTSA 2017 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี

กันยายน 25th, 2017

จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเกอเธประเทศไทย, บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน Young Thai Science Ambassador Award ,YTSA 2017 หรือรู้จักกันในโครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์

page

 

งานศิษย์เก่าฯ เดินสายเพื่อขอบคุณกิจการนิสิตคณะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานศิษย์เก่าในอนาคตร่วมกัน

กันยายน 22nd, 2017

หลังจากที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ภายใต้การดูแลของ กองกิจการนิสิต ในนาม งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  และเพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานพร้อมสมาชิกภายในงาน อีกทั้งเป็นการขอบคุณคณะทุกคณะที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมศิษย์เก่ามาโดยตลอด งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต นำโดยนางสาวพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ (พี่หยุย) หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์พร้อมทีมงาน

page

ประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

กันยายน 21st, 2017

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม

page

 

กองกิจการนิสิตร่วมอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กันยายน 20th, 2017

           กองกิจการนิสิต นำโดย รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และคณะ ได้เข้ามอบพวงมาลัยข้อมือและร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ท่านอธิการได้พูดคุยและให้การต้อนรับชาวกองกิจการนิสิตอย่างเป็นกันเอง ด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันและความอบอุ่นเช่นเดิม

page

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/nualumnifanpage

กันยายน 15th, 2017

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับนายสุรจิต วงศ์กังแห ที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรอีกครั้งในวาระนี้ สำหรับนโยบายใหม่ของนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 คือ การนำสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสมาชิกศิษย์เก่าให้กลับมาพัฒนาและทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงเป็นที่พึ่งและแหล่งเรียนรู้ของนิสิตปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสมาคมฯ แบบยั่งยืน นับว่าเป็นการกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งอย่างสง่างามในบทบาทเดิม แต่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือนโยบายที่เข้มแข็งและจริงจังมากขึ้น ซึ่งเชื่อได้อยา่งแน่นอนว่า สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จะสามารถพัฒนาเข้มแข็งและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยยืนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและสังคมได้ต่อไป โดยการนำของ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 นายสุรจิต วงศ์กังแห

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต