SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

พฤษภาคม 19th, 2017

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

18575357_10154756773828299_1110959143_o

 

ภายในการประชุมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน, การแบ่งกลุ่มจับสลากและการแบ่งสายแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด และเซปักตะกร้อ ซึ่งการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ในครั้งนี้ จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต จะนำผลการจับสลากอย่างเป็นทางการแจ้งในครั้งต่อไป

page

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th

#PRSANU

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต