SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

นิสิต มน.เข้าร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

พฤษภาคม 24th, 2017

มหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดยเจ้าหน้าที่ และนิสิตกว่า 50 คน เดินทางเข้าร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

page

สำหรับการจัดพิธี ในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีมหามงคลทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัติยาธิราชเจ้า พระสยามเทวาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระสงฆ์ 175 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมหามงคล ณ ลานพระราชวังดุสิต

ซึ่งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกได้จัดให้มีขึ้นภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยในพิธี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป สวดมาติกา ประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัติยาธิราชเจ้า พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้เข้าร่วมในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมงานที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ต่างก็ร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกัน เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชาติ บ้านเมืองตนเอง และครอบครัวอีกด้วย

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.sa.nu.ac.th

#PRSANU

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต