SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

TO BE NO.1 มอนอ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อชิงรางวัลประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชรฯ

มิถุนายน 12th, 2017

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งผลงานเข้าประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับเพชรปี 1 และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเภทจังหวัดฯ และชมรมฯ ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง และชมรมฯ ในสถานพินิจฯ ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ โดยกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการฯ ได้เข้าติดตามประเมินผลประเภทรักษามาตราฐานต้นแบบระดับเพชร ปี 1 ประจำปี 2560 รอบแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

19125397_1733274126689250_1820310956_o

19125564_1733274176689245_281354667_o

ดังนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร ในนามของสมาชิกเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE พิษณุโลก จึงได้ยกทัพเจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดย นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนิสิตสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯ อีก 15 ชมรมภายในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE และต้อนรับคึณะกรรมการฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวด้วย

รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.sa.nu.ac.th

#PRSANU

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต