SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

“ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 4″

มิถุนายน 28th, 2017

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดส่งบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 4″ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก โดยโครงการดังกล่าวนั้นเกิดจากความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา เสียสละ มุ่งมั่นในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต ตลอดจนเสริมสร้างให้สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการทำกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของชุมชน ทั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้เรื่องการบริจาคโลหิตแล้วยังได้เรียนรู้และทดลองการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการฝึกทำ CPR อีกด้วย

19553841_1364600270297391_4883304563230203612_n

19429777_1364600200297398_7291436151530204072_n

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต