SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

มอบรูปภาพขอบคุณผู้ใหญ่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

สิงหาคม 23rd, 2017

112233

เมื่อวันที่ 15 และ 23 สิงหาคม 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย คุณศิริวรรณ กลมพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คุณธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรม ได้นำรูปภาพในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Beginning Camp 16) มอบให้กับ พลตรีภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น (ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39) นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) และ นายธวัช สิงหเดช (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์) ซึ่งให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับและพบปะนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Beginning Camp 16) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต