SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ม.นเรศวร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกที่ มรภ.ลำปาง

พฤศจิกายน 17th, 2015

เมื่อวันที่  9 – 13  พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  43   รอบคัดเลือก โซนภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน  11  ชนิดกีฬา
ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-9-13-58

53

36

และทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้าย ได้แก่       เปตองชายคู่, เปตองทีมหญิงคู่, เปตองหญิงเดี่ยว และเปตองคู่ผสม  รวมจำนวนนักกีฬา ทั้งหมด 8  คน

14 46

 

อนึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่  43 สำหรับรอบมหกรรม จะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่  9-18  มกราคม  2559 โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

23 27

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต