SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

คณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พฤศจิกายน 27th, 2015

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และนิสิต ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมีนายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน เป็นประธานการตรวจเยี่ยม ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลนิสิตพิการ รวมถึงสร้างกำลังใจให้ให้กับนิสิตพิการ และ ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลนิสิตพิการ
ติดตามภาพข่าวได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-24-1-58

_MG_8760

 

 

_MG_8768 _MG_8787 _MG_8797

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต