SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

“โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558”

ธันวาคม 3rd, 2015

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มน. พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นนตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ร่วมกับประมงจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา  เฉลิมพระเกียรติ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558” ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะบึงจาน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมจัดให้มีการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-4-58

IMG_1238

 

 

IMG_1324 IMG_1344 IMG_1397 IMG_1404

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต