SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

รับการสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

ธันวาคม 28th, 2015

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานกองกิจการนิสิต และบุคลากร กองกิจการนิสิต ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จำนวน 6 ป้าย จากผู้จัดการศูนย์บริการ นายชาติชาย อมาตยกุล ผู้แทนของบริษัทนิธิภัทร์ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0019_copy

DSC_0016

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต