SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

ธันวาคม 29th, 2015

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา จากสถาบันอุดมศึกษา และพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับฟังการอบรม โดยมีทีมงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยผศ.นายแพทย์อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา บรรยายในหัวข้อ การระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการกีฬา, ดร.ไชยยงค์  จารเกตุ บรรยายในหัวข้อ การเตรียมร่างกายก่อนและหลังการแข่งขันกีฬา, นายแพทย์พิรุณ ตั้งศรีพงษ์ บรรยายในหัวข้อ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น,  นายแพทย์ปิยะ อัศวบุญญาเลข บรรยายในหัวข้อ การเจ็บบริเวณมือและข้อมือ และนายแพทย์ภูรินทร์ สรวงยานนท์ ได้บรรยายหัวข้อการบาดเจ็บข้อเท้า ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามข่าวภาพได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-29-1-58

DSC_0054

DSC_0076

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต