SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ประกวดชมรม to be number one ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ

มกราคม 26th, 2016

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ชมรม to be number one มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เข้าร่วมประกวดชมรม to be number one ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ  โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผุ้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเชียร์และให้ความสนับสนุน การประกวดในครั้งนี้ ณ โรมแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/01-25-59/

2

 

 

 

886289_1241028329247168_8759111052825509673_o

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต