SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4

กุมภาพันธ์ 18th, 2016

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ I ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง)  ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักราชเลขาธิการ นำโดย  นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร    ผู้ช่วยราชเลขาธิการ และ น.ส.เพ็ญศรี เสมเสริมสุข ผู้อำนวยการกองข่าว ได้จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 เป็นโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริให้กับเยาวชนผ่านการลงมือทำ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมและสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง
ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่
http://www.ohm.go.th/jitarsa/

DSC_0725

 

DSC_0731

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต