SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

เยี่ยมนิสิตทุนบริดจสโตน มหาวิทยาลัยนเรศวร

กุมภาพันธ์ 19th, 2016

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ของคณะต่าง ๆ ได้ให้เกียรติต้อนรับ คุณวิชิต นิติธรรมวุฒิ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร ผู้แทนจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้มอบทุนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ได้เข้าเยี่ยมนิสิตทุนไทยบริดจสโตน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ผู้แทนจากบริษัท ฯ ได้พบปะพูดคุยกับนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากบริษัท ฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและสร้าง เสริมกำลังใจให้กับนิสิตทุน ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th และApplication Naresuan University บน smartphone  สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

DSC_0048

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต