SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กรกฎาคม 28th, 2016

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 อาจารย์เเภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้นำ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพยาบาล ด้านผู้นำเชียร์ ด้านผู้นำลีดเดอร์ ด้านผู้นำนันทนาการ ด้านผู้นำวินัย และด้านผู้นำเทคนิคเชียร์ ซึ่งในภาคเช้าได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ จากที่ปรึกษาสภานิสิต (ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น)และ ประธานสภานิสิต (นายปรเมศวฐ์ ตรงไกรจักร) จากนั้นได้แยกย้ายแต่ละด้านไปอบรมตามกลุ่มกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/07-26-27-59
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

dsc_0060

dsc_0068 dsc_0151 dsc_0175

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต