SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ได้แล้ว 3 ตัวแทนนิสิต มน. คนเก่งเพื่อเข้าชิงรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

เมษายน 7th, 2017

17799091_118065822070819_1316149358899056191_n

เช้าวันที่ 7 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว จึงได้นิสิตผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดขึ้น จำนวน 3 คน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ชมหอม นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, นางสาวจรรยาภรณ์ จันทร์ป้อม นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวพิมพ์วิภา ดิษมา นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

ทั้งนี้ทาง กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดส่งรายชื่อและผลงานของตัวแทนนิสิตทั้ง 3 คน ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลก ในการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติต่อไป

ติดตามข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต