SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ม.นเรศวรฟิตพร้อมลงสู่สนามแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในฯ ปี 60 และกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36

เมษายน 10th, 2017

เช้าวันที่ 10 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 และการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ขึ้น ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ม.นเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี รองประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นประธานการประชุมฯ

IMG_0149

page

ร่วมกับคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายเทคนิคและคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นระหวา่งวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬาได้แก่ แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, ปาเป้า, บาสเกตบอล, ว่ายน้ำ, ฟุตบอล, เซปัคตะกร้อ, วอลเล่ย์บอล, หมากกระดาน, เทนนิส, แชร์บอล (หญิง), เปตอง, ครอสเวิร์ด, ฟุตซอล, แอโรบิค, กอล์ฟ, กรีฑา, จักรยานและกีฬาพื้นบ้าน ในส่วนของการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” จะจัดขึ้นในระหวา่งวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดส่งทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันใน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, แบดมินตัน, เทนนิส, เปตอง, กรฑา, ว่ายน้ำ, แอโรบิค และจักรยานเพื่อสุขภาพ ร่วมเชียร์เป็นกำลังใจ ติดตามผลการแข่งขันและ Up Date กีฬาของทั้ง 2 สนามได้ ที่ www.sa.nu.at.ch

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต