SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

เวทีแห่งความภาคภูมิใจในเพลงลูกทุ่งไทย เปิดต้อนรับผู้มีไฟในเพลงลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลุกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9″

พฤษภาคม 8th, 2017

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9 เปิดรับสมัครวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2560 ภายใต้โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร”  ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ระดับประเทศ

 

18361490_1433241406719657_1026972503_n

18361195_1284206708294872_1325435634_n

โดยจะแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก จะพิจารณาจาก Demo ที่แต่ละสถาบันส่งมา 1 บทเพลง (เพลงเลือกตามถนัด) และจะดำเนินการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ 7  ทีมสุดท้าย ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อ 7 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 หลังจากนั้นจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 พร้อมร่วมบรรเลงบทเพลงลูกทุ่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

          การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่  9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2560 สมาชิกภายในทีมทุกคน จะต้องเป็นนิสิต / นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น (สำหรับนิสิต นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนจบการศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้)สถาบันที่เข้าประกวดต้องกรอกหลักฐานการประกวดตามแบบฟอร์มใบสมัครที่กำหนดให้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา และประทับตราสถาบัน พร้อมผู้บริหารลงนามรับรองว่าผู้มีรายชื่อ (นิสิต/นักศึกษา) ที่เข้าร่วมการแข่งขันอยู่ในสถาบันและมีระเบียนประวัติอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง (จะมีคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานหากมีการทุจริตในการประกวดคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที) กรุณาส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนการประกวดเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบใบสมัคร

สมาชิกที่เข้าร่วมประกวดประกอบด้วย

–  นักร้อง ไม่เกิน 2 คน

–  หางเครื่อง พิธีกรและนักแสดงประกอบ ไม่เกิน 30 คน

–  นักดนตรี ไม่เกิน 20 คน

ในขณะทำการประกวดอนุญาตให้ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ทีมงานฝ่ายฉากฝ่ายเครื่องแต่งกาย และฝ่ายอื่นๆ ในทีมเข้าจัดฉากและเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแสดงหลังเวทีได้

  • การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 9 ประกอบด้วย 2 บทเพลง
  • เพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 เพลง (สามารถประพันธ์เพลงใหม่ได้)
  • เพลงลูกทุ่งเลือกตามความถนัด จำนวน 1 เพลง

รวมเวลาในการประกวดทั้ง 2 เพลง ต้องไม่เกิน 20 นาที ผู้เข้าร่วมประกวด (อนุญาตให้จัดอุปกรณ์ และฉากประกอบการแสดงได้ไม่เกิน 5 นาที ไม่รวมเวลาในการประกวด)

  • ผู้จัดการประกวด ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องดนตรี ไว้ให้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

– กลองชุด ขนาดมาตรฐาน 1 ชุด

– ตู้แอมป์ขยายเสียง กีต้าร์ไฟฟ้า  2 ตู้

– ตู้แอมป์ขยายเสียงกีต้าร์เบสไฟฟ้า 1 ตู้

– ตู้แอมป์ขยายเสียงคีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง 1 ชุด

– ไมโครโฟนไร้สาย สำหรับนักร้องและพิธีกร 4 ตัว

– ไมโครโฟน สำหรับเครื่องดนตรี และเครื่องประกอบจังหวะ 12 ตัว

(ในส่วนของอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมมาเอง)

  • อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดสามารถใช้ เครื่องประกอบจังหวะอิเล็กทรอนิค(Handsonic) ได้ ห้ามใช้ซาว์ดเอฟเฟคจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นMD โดยเด็ดขาด
  • ขนาดเวทีที่ใช้ในการประกวดมี 2 ระดับ

–  สำหรับนักแสดง นักร้องมีขนาดกว้าง 4.8 เมตร ยาว 16 เมตร

–  สำหรับนักดนตรีมีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 16 เมตร

1122123456ทั้งนี้สามารถ Download รายละเอียดการประกวดต่างๆ พร้อมใบสมัคร ได้ที่ www.sa.nu.ac.th

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต