ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ การแสดงของศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ ชุดการแสดงเอกลักษณ์พื้นบ้าน (คณะลูกแม่ปิง)
วันที่ประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 164 คน


ชมกิจกรรมทั้ง สี่ภาคได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC18kd8kbTpOHzYwoYNqPWBw
กลับหน้าเดิม