นิสิตจิตอาสา มน.ร่วมทำสมุดทำมือจากกระดาษ.
รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่.
ทำความสะอาดชุมชน.
ถักหมวกไหมพรม.
คัดเแยกขยะ.
ติดตามภาพกิจกรรม
VT-5ขออนุมัติจัดกิจกรรม-เทียบค่าประสบการณ์ (สำหรับหน่วยงาน)
VT-2แบบฟอร์มบันทึกชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาแบบรวมกลุ่ม
VT-3แบบฟอร์มบันทึกชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาแบบรายบุคคล(ทำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย)
VT-4แบบฟอร์มบันทึกชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาแบบรายบุคคล(ทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย)
แนวปฏิบัติการขอเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารขอเทียบค่าประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559  
อ่านต่อ
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
 
 
 
Online จำนวน : 0 คน

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร