Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
 
กลับหน้าหลัก | เอกสารDownload | โครงสร้างงานทุนฯ | บุคลากรงานทุนฯ | ภาระงานที่รับผิดชอบ
 
กำหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร  
วันที่ประกาศข่าว 20 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 78 คน
อ่านต่อ
NU_Talks ครั้งแรก  
วันที่ประกาศข่าว 20 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 36 คน
อ่านต่อ
ขอเชิญน้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ที่มีความสามารถในการใช้งาน MS Word / Excel / Power Point  
วันที่ประกาศข่าว 22 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 72 คน
อ่านต่อ
โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิต  
วันที่ประกาศข่าว 18 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 108 คน
อ่านต่อ
บริการตรวจสุขภาพช่องปากเนื่องในวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 จากโรงพยาบาลทันตกรรม มน.  
วันที่ประกาศข่าว 14 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 114 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 265 ข่าว หน้า 2/53

 

กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา กยศ.  
รายละเอียดกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ
ใบคำร้องเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ทุน
วิธีการกู้ยิมเงินกองทุนฯ
ตัวอย่างคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ขั้่นตอนการกู้ยืมเงิน
คำถามที่พบบ่อย
กองทุนสวัสดิภาพ
นักเรียนและนิสิต
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
เงินสมทบกองทุน
สิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือ
ตารางจำนวนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและกรณีสีชีวิต
ขั้นตอนการรักษาพยาบาลกองทุน
แบบขอรับเงินช่วยเหลือ
คำถามที่พบบ่อย
ประเภททุนการศึกษา
หลักเกณฑ์การสมัครทุนฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนฯ
ชื่อทุนการศึกษา
แผนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา
โครงสร้างการดำเนินงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่งานทุนฯ
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
คำถามที่พบบ่อย
กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
ไทยช่วยไทย
คุณสมบัติและเงือนไขการกู้
ขั้นตอนการกู้ยืมเงินทุน
แบบฟอร์มการยืนกู้
คำถามที่พบบ่อย
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Online : 3 คน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1210-6 โทรสาร 0-5596-1223