Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
 
กลับหน้าหลัก | เอกสารDownload | โครงสร้างงานทุนฯ | บุคลากรงานทุนฯ | ภาระงานที่รับผิดชอบ
 
เปิดเวทีประกวดผลงานการใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA) โครงการของนิสิต ระดับประเทศ  
วันที่ประกาศข่าว 23 กันยายน 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 997 คน
อ่านต่อ
ผลการจับสลากแบ่งสายกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือกภาคเหนือ  
วันที่ประกาศข่าว 19 กันยายน 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 1206 คน
อ่านต่อ
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตสู่ความเป็นเลิศ-53.pdf  
วันที่ประกาศข่าว 13 กันยายน 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 591 คน
อ่านต่อ
15 กันยายน นี้ กองกิจการนิสิต เปิดอบรม สอนการแต่งหน้า ฟรี  
วันที่ประกาศข่าว 13 กันยายน 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 738 คน
อ่านต่อ
ขอเชิญนิสิตส่งผลงานจิตรกรรมและวาดเส้น  
วันที่ประกาศข่าว 25 สิงหาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 661 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 265 ข่าว หน้า 52/53

 

กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา กยศ.  
รายละเอียดกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ
ใบคำร้องเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ทุน
วิธีการกู้ยิมเงินกองทุนฯ
ตัวอย่างคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ขั้่นตอนการกู้ยืมเงิน
คำถามที่พบบ่อย
กองทุนสวัสดิภาพ
นักเรียนและนิสิต
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
เงินสมทบกองทุน
สิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือ
ตารางจำนวนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและกรณีสีชีวิต
ขั้นตอนการรักษาพยาบาลกองทุน
แบบขอรับเงินช่วยเหลือ
คำถามที่พบบ่อย
ประเภททุนการศึกษา
หลักเกณฑ์การสมัครทุนฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนฯ
ชื่อทุนการศึกษา
แผนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา
โครงสร้างการดำเนินงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่งานทุนฯ
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
คำถามที่พบบ่อย
กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
ไทยช่วยไทย
คุณสมบัติและเงือนไขการกู้
ขั้นตอนการกู้ยืมเงินทุน
แบบฟอร์มการยืนกู้
คำถามที่พบบ่อย
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Online : 2 คน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1210-6 โทรสาร 0-5596-1223