Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
 
กลับหน้าหลัก | เอกสารDownload | โครงสร้างงานทุนฯ | บุคลากรงานทุนฯ | ภาระงานที่รับผิดชอบ
 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยแห่งอาเซีย  
วันที่ประกาศข่าว 08 พฤศจิกายน 2554 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 503 คน
การแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยแห่งอาเซีย รายการ 1 st Asian University Golf Championship 2011 ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2554
อ่านต่อ
"นเรศวร" กู้ชาติ-สู้ภัยพิบัติน้ำท่วม  
วันที่ประกาศข่าว 02 พฤศจิกายน 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 502 คน
อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ การเตรียมนิสิตนักศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
วันที่ประกาศข่าว 11 ตุลาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 602 คน
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและคุณธรรม (พัฒนานิสิตนักศึกษาและพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร) โดยผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ (เขตภาคเหนือ) ครั้งที่ 3”
อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่ากองทุนกู้ยืมฯ ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี  
วันที่ประกาศข่าว 03 ตุลาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 524 คน
อ่านต่อ
เปิดเวทีประกวดผลงานการใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA) โครงการของนิสิต ระดับประเทศ  
วันที่ประกาศข่าว 23 กันยายน 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 1027 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 269 ข่าว หน้า 52/54

 

กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา กยศ.  
รายละเอียดกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ
ใบคำร้องเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ทุน
วิธีการกู้ยิมเงินกองทุนฯ
ตัวอย่างคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ขั้่นตอนการกู้ยืมเงิน
คำถามที่พบบ่อย
กองทุนสวัสดิภาพ
นักเรียนและนิสิต
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
เงินสมทบกองทุน
สิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือ
ตารางจำนวนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและกรณีสีชีวิต
ขั้นตอนการรักษาพยาบาลกองทุน
แบบขอรับเงินช่วยเหลือ
คำถามที่พบบ่อย
ประเภททุนการศึกษา
หลักเกณฑ์การสมัครทุนฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนฯ
ชื่อทุนการศึกษา
แผนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา
โครงสร้างการดำเนินงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่งานทุนฯ
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
คำถามที่พบบ่อย
กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
ไทยช่วยไทย
คุณสมบัติและเงือนไขการกู้
ขั้นตอนการกู้ยืมเงินทุน
แบบฟอร์มการยืนกู้
คำถามที่พบบ่อย
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Online : 1 คน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1210-6 โทรสาร 0-5596-1223