17-18_11_49_tumma_way

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. เป็นประธานในการเปิดโครงการธรรมสัญจร โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2549 ณ วัดสวนร่มบารมี อำเภอพรหมพิราม ตำบลหนองตม จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
































[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive